Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

MS og svangerskap

Julie Dahl   
Julie Dahl disputerer 3. september 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Multiple sclerosis and pregnancy. Pregnancy, delivery and birth outcome in women with multiple sclerosis"

Avhandlingen gir økt kunnskap om svangerskap, fødsel og den nyfødte hos kvinner med multippel sklerose (MS). Den er en epidemiologisk studie med data fra Medisinsk fødselsregister og Nasjonalt register for multippel sklerose. Antallet kvinner med MS som føder barn er 8 ganger større de siste 10 årene enn på 70-tallet. Resultatene viser at det er trygt for kvinner med MS å føde barn. Det er ikke økt omfang av komplikasjoner under svangerskapet og fødselen, og den nyfødtes helse er ikke påvirket av mors MS. Kvinner med MS føder barn som har lett redusert fødselsvekt i forhold til kvinner uten MS, de har noe hyppigere forlenget utdrivningstid, og operativ forløsning foretas noe oftere.

Personalia:
Julie Dahl er spesialist i nevrologi og er ansatt ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.09.2008, kl. 10:15, Olavssalen, Gamle hovedbygning, Haukeland sykehus

Kontaktpersoner:
Julie Dahl, epost: julie.dahl@helse-bergen.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side