Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Bedre modellering av strømningen i oljereservoarer

Elisabeth Iren Dale   
Elisabeth Iren Dale disputerer onsdag 30. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Modelling of immiscible WAG with emphasis on the effect of capillary pressure”

Avhandlingen omfatter problemstillinger relatert til modellering av trefasestrømning i oljereservoarer og effekten av kapillartrykk på strømning.

Når en produserer olje fra et oljereservoar vil en aldri kunne få ut all oljen. Oljen ligger i hulrommene i porøse bergarter, og noe av oljen vil alltid bli fanget i disse små porene. En mest mulig nøyaktig beskrivelse av hva som skjer i reservoaret er viktig for å kunne få mest mulig olje ut. En fremgangsmåte for å øke utvinningen av olje er å injisere vann og gass i reservoaret. Når en injiserer vann og gass i et oljereservoar får en samtidig bevegelse (strømning) av tre ulike komponenter (faser), olje, vann og gass, i reservoaret. Dette arbeidet undersøker ulike metoder for å modellere slik trefasestrømning i en datasimulator.

Kapillartrykket er en av parametrene som bestemmer oppførselen til væske og gass i et oljereservoar. Kapillartrykket er definert som trykkforskjellen over overflaten mellom to ikke-blandbare faser. Kapillartrykket kan en se effekten av hvis en setter et svært tynt rør ned i et kar med vann. Da vil vannet stige opp i røret til et nivå som er høyere enn vannoverflaten i karet. I dagliglivet kan en se effekten av kapillartrykket hvis en holder en sukkerbit så vidt i kontakt med kaffeoverflaten i en kaffekopp. Da vil kaffen stige oppover i sukkerbiten.

Kapillartrykket når en har to faser til stede er ganske godt beskrevet, men har ofte blitt ignorert i modellering av oljereservoarer. Resultatene i dette arbeidet viser at en må inkludere kapillartrykket for å få en riktig forklaring på hva som skjer i reservoaret. Kapillartrykket for tilfeller der en har tre faser, olje, vann og gass, tilstede er dårlig beskrevet. Dette arbeidet prøver derfor å kvantifisere trefasekapillartrykket, slik at det kan inkluderes i modeller for trefasestrømning. Dette vil være viktig for korrekt modellering av tilfeller der en injiserer både vann og gass i et oljereservoar.

Resultatene fra dette arbeidet vil øke forståelsen av trefasestrømning i oljereservoarer og kan dermed bidra til økt oljeutvinning.

Personalia:
Elisabeth Iren Dale (født 1977) er oppvokst i Kopervik i Rogaland. Hun er utdannet sivilingeniør i reservoarteknikk ved Universitetet i Stavanger i 2001, og ble deretter tilsatt som reservoaringeniør i Statoil. Hun hadde 80 % permisjon fra Statoil for å ta forskerutdanning fra 2004 til 2007, finansiert av Statoil. Hun var i denne perioden stipendiat ved Senter for Integrert Petroleumsforskning, tilknyttet Universitetet i Bergen. Hun er nå tilbake i jobb for StatoilHydro.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.04.2008, kl. 13:15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allègaten 41, Bergen.

Kontaktpersoner:
Elisabeth Iren Dale, tlf. 416 82 057, epost: elid@statoilhydro.com
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side