Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvordan beveger vann seg rundt en sving?

Torunn Stranden Davidsen   
Torunn Stranden Davidsen disputerer 16. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med
avhandlingen:

“Numerical Studies of Flow in Curved Channels.“

Vann som strømmer gjennom sund og fjorder, i elver og langs kysten, møter mange hindringer som vannet må strømme rundt. Det kan for eksempel være et nes eller en øy, eller en sving i en elv eller en fjord. På slike steder, der vannet beveger seg i en sving, oppstår det en spiral-liknende effekt. I tillegg til at vannet fortsatt beveger seg framover, beveger det seg også på tvers av hovedstrømningsretningen; mot yttersvingen i overflaten og mot innersvingen langs bunnen.

Denne effekten kan gjøre navigasjonsforholdene vanskelig, fordi strømningen på overflaten går i en annen retning enn strømningen litt lengre ned. Vatlestraumen, der Ms Rocknes grunnstøtte 19. januar 2004, er et eksempel på et slikt svingete område der navigasjonsforholdene er vanskelige. I tillegg til den direkte effekten på navigasjon lokalt, har vannets spiralbevegelser betydning for hvordan vann med forskjellig temperatur og saltinnhold blander seg, og for hvordan forurensning spres i vannet. Dette er relevant bla. for simulering av havstrømninger på stor skala. I slike storskala simuleringer trengs det best mulig kunnskap om lokale blandingsprosesser, slik at disse kan inkluderes ved hjelp av egne modeller.

I avhandlingen presenteres det numeriske studier av hvordan spiraleffekten påvirkes av ulike faktorer, slik som vanndybden, temperaturprofilen i vannsøylen og hindringer på havbunnen. Til disse studiene tas det utgangspunkt i et forenklet system der vann strømmer rundt en 90 graders sving, i en kanal med glatte kanter og konstant dybde. I tillegg er det gjort simuleringer av en mer realistisk situasjon, der tidevann strømmer inn og ut av et sund.

Forskningsprosjektet ble finansiert gjennom Norges Forskningsråd, via BeMata programmet. Arbeidssted var Senter for Beregningsvitenskap (BCCS). Professor Jarle Berntsen ved Matematisk Institutt og dr. Guttorm Alendal ved BCCS (nå ved Matematisk Institutt) har vært veiledere.

Personalia:
Torunn Stranden Davidsen er født i Lørenskog i 1978. Hun ble sivilingeniør i Teknisk Fysikk i 2003, ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim. Hun er også Master i International Business fra Bond University i Australia (2001). Etter sivilingeniørutdanningen begynte hun på doktorgradsprosjektet ved Senter for Beregningsvitenskap.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.05.2008, kl. 13:00, Auditorium Pi, Godskes hus (Johannes Brunsgate 12), 3.etg.

Kontaktpersoner:
Torunn Stranden Davidsen, epost: Torunn@samfundet.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side