Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ulike aspekter ved Sjögrens syndrom

Nicolas Delelau   
Nicolas Delelau disputerer fredag 20. juni 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“The Autonomy of Different Aspects of Sjögren’s Syndrome and their Treatment in an Experimental Model - The use of comprehensive biomarker analyses to characterize the disease and the effect of heat-shock proteins in treatment intervention”.

Studien beskriver hvordan forskjellige aspekter ved Sjögrens syndrom forholder seg til hverandre og foreslår en ny strategi for behandling av denne systemiske autoimmune sykdommen.

Sjögrens syndrom er en revmatisk lidelse som rammer 0.3-0.6% av befolkningen, og viser seg i form av alvorlig svekkelse av tåre- og spyttkjertel funksjon og fokal celle infiltrasjon i spytt- og tårekjertler. Tradisjonelt har man ment at graden av betennelse i spyttkjertlene samsvarte med svekkelsen av spyttproduksjonen (hyposalivation). Om denne hypotesen er sann er uvisst, fordi pasientene kan ha omfattende betennelse uten å vise alvorlige symptomer på tørrhet og visa versa.

Delaleu har undersøkt utvikling av Sjögrens syndrom i en etablert musemodell og funnet at overgang fra en subklinisk til en manifest sykdomstilstand ikke nødvendigvis trenger å gi en økning i betennelsen i spyttkjertelen, men heller avhenger av mengden spesifikke molekyler som modulerer kvaliteten av immunreaksjonen. Autonomi av forskjellige aspekter av Sjögrens syndrom ble videre bekreftet ved sammenligning av et stort antall proteiner fra mus med Sjögrens syndrom til friske kontroller. Over 70 immunologisk relevante proteiner ble funnet med signifikant forskjellig konsentrasjoner i blod eller spytt i de to muse-stammer. Omfattende databehandling og analyse av et korrelasjonsnettverk ledet til konklusjonen at de forskjellige Sjögrens syndrom-lignende sykdomsmanifestasjoner er knyttet til forskjellige immunologiske prosesser. Prosessene som lærer opp immunsystemet aktiverer Sjögrens syndrom med sterk implikasjon av T-hjelper (TH)2 lignende proteiner ved nedsatt salvia produksjon. Dataene peker også på en basis for utvelgelse av potensielle legemiddel-kandidater og diagnostiske markører.

Personalia:
Nicolas Delaleu ble født i La Chaux-de-Fonds, Sveits. Han fullførte sin utdannelse som bioingeniør ved Berna Biotech, Bern, Sveits, og var før han kom til Norge tilknyttet Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Bern og Universitetet i Zürich, Sveits. Den første kontakten mellom Nicolas Delaleu og professor Roland Jonsson, Universitetet i Bergen ble knyttet under en konferanse organisert av European Research Group for Oral Biology in Zürich. Kort tid etter ankom Nicolas Delaleu Bergen etter å ha blitt opptatt ved et EU-finansiert ”Marie Curie Training Site” prosjekt koordinert av professor Roland Jonsson. I 2005 ble han opptatt som doktorgradsstipendiat ved Broegelmanns Forskningslaboratorium, Gades Institutt, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen med professor Roland Jonsson som veileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.06.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Experimental models for human autoimmune disease; relevant new information but also potential pitfalls"
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.06.2008, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Kontaktpersoner:
Nicolas Delaleu, tlf 55 97 46 23, epost: nicoals.delaleu@gades.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side