Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Enkle tiltak kan gi store helsegevinster i Guatemala

Esperanza Díaz   
Esperanza Díaz disputerer 21. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Impact of reducing indoor air pollution on women’s health. RESPIRE Guatemala – Randomised exposure study of pollution indoors and respiratory effects”.

Røyk fra andre kilder enn tobakk er ikke blant de risikofaktorer vi tenker mest på i Norge. Likevel er innendørs forurensning en risikofaktor for 3 milliarder mennesker, halvparten av verdens befolkning, som daglig bruker åpen ild til matlaging og oppvarming. Menneskene som er rammet av dette problemet er de fattigste i verden. Spesielt rammes kvinner som står for matlagingen, og barna de passer på. Innendørs forurensning er årsaken til at 1,5 millioner mennesker dør hvert år; 1 million av dem er små barn. De viktigste dødsårsakene er lungebetennelse blant barn og KOLS blant kvinner.

Et av de mest kostnadseffektive alternativer til åpen ild er murte ovner med avtrekk. Slike ovner ville kunne forebygge en stor andel av dødsfallene i fattige land, samt redusere forekomst av kroniske lungelidelser. Størrelsen på helsegevinsten ved overgang til nye ovner er imidlertid usikker og hittil basert på observasjonsstudier. Det er også foreløpig gjort få studier for å kartlegge subjektive helseplager blant kvinner som opplever massiv eksponering for røyk daglig.

En stor randomisert intervensjonsstudie som undersøkte helseeffekten av å redusere slik inneforurensning ved å installere nye ovner, ble derfor satt i gang i 2004: ”RESPIRE: Randomised Exposure Study of Pollution Indoors and Respiratory Effects”. Intervensjonsstudien foregikk på landsbygden i Guatemala, blant mayaindianere som bruker tradisjonelle åpne ildsteder. Over 500 kvinner og deres små barn deltok i studien. Undersøkelsen var den første i sitt slag og et resultat av samarbeid mellom universitetene i Berkeley (USA), del Valle de Guatemala, Liverpool (Storbritannia) og Bergen.

Hensikten med avhandlingen var å studere helsen til kvinnene og undersøke om reduksjon av forurensing med ovner hadde innvirkning på deres luftveisplager og lungefunksjon. Ovnene reduserte både kroniske obstruktive lungesymptomer og andre symptomer som hodepine og øyeplager. I tillegg ble selvoppfattet helse signifikant bedre blant kvinner som brukte ovnene.

Personalia:
Esperanza Díaz er født i Madrid (Spania). Hun studerte medisin ved Universidad Autónoma de Madrid og ble spesialist i allmennmedisin samme sted i 1999. Hun flyttet til Norge og ble spesialist i allmennmedisin i Norge i 2003 (resertifisering 2008). De siste årene har hun jobbet 50 % som fastlege og 50 % ved UiB som stipendiat på Institutt for samfunnsmedisinske fag, seksjon for allmennmedisin.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.11.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Biomass smoke exposure and respiratory health in women: mechanisms of action"
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag (BBB).

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.11.2008, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Esperanza Díaz, tlf 55586134, epost: esperanza.diaz@isf.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side