Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Molekylet NAD i cellens kraftstasjon

Christian Dölle   
Christian Dölle disputerer fredag 29. August for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Biosynthesis and Degradation of NAD in Mitochondria”

Alle levende celler bruker noen få felles molekyl for å utføre essensielle reaksjoner. Nicotinamide adenine dinukleotide (NAD) er et sånt molekyl. Den klassiske funksjonen til NAD ble etablert for hundre år siden som elektrontransport kofaktor i energimetabolisme. Senere ble det også vist at NAD brukes som signalmolekyl, både som ”second messenger” og for proteinmodifikasjon. Signalfunksjonen medfører nedbryting av selve NAD. Derfor er dannelsen (biosyntese) av NAD svært viktig for cellens overlevelse.

Stedet med høyest NAD konsentrasjon i cellen er mitokondrien, en celle organelle som består av en ytre og en indre membran og et dermed innelukket rom som kalles ”matriks”. Hvordan mitokondrielt NAD i matriksen blir til er ikke kjent. En mulighet er at det er dannet utenfor og blir transportert inn i mitokondriene etterpå, men ingen transportvei er identifisert så langt. Den andre muligheten er at NAD blir dannet på stedet inne i selve organellen. NAD kan bli syntetisert via forskjellige veier som i sin tur nytter forskjellige enzymaktiviteter. For å undersøke deltakelsen av kjente NAD biosyntese enzymer i en potensiell mitokondrie-spesifikk NAD syntese, ble et nytt lokaliseringssystem etablert. Dette systemet kan bestemme om et protein sitter inne i den mitokondrielle matriksen eller ikke. Bare et av de undersøkte proteinene ble funnet i matriksen. Siden dette enzymet katalyserer det siste steget av en av de forskjellige synteseveiene og dermed er essensielt, henviser resultatene til at en separat biosyntese i mitokondriene eksisterer. Lokaliseringssystemet som ble etablert kan videre brukes for å undersøke mulig matriks lokalisering av alle typer mitokondrielle proteiner.

En type NAD-avhengig proteinmodifikasjon, såkalt mono-ADP-ribosylering, finnes også inni mitokondriene. Så langt er bare et protein kjent for å bli modifisert på denne måten. Denne reaksjonen ble tidligere beskrevet å påvirke cellens aminosyre metabolisme og, blant annet, reguleringen av insulinsekresjon. I et annet prosjekt av denne oppgaven ble en hittil ukjent ny mitokondriell akseptor identifisert. Det nye akseptor proteinet blir modifisert på tilsvarende måte, med hensyn til både utførelse av transferase-aktivitet og kjemiske egenskaper av modifisering. Det nylig identifiserte proteinet ble tidligere beskrevet i forbindelse med forskjellige metaboliske sykdomer. Resultatene våre viser muligens til en generell ADP-ribosylerings-syklus inne i mitokondriene, som en viktig regulasjonsmekanisme for metabolisk aktivitet.

Personalia:
Christian Dölle er født i 1977 og oppvokst i Osnabrück, Tyskland. Han har studert Biokjemi i Potsdam og Berlin og har en diplomeksamen i Biokjemi fra ”Freie Universität Berlin”, Tyskland. Doktorgradsavhandling ble utført ved Molekylærbiologisk Institutt, Universitet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.08.2008, kl. 10:15, Stort Auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Christian Dölle, epost: christian.doelle@mbi.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side