Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Å maksimere oljeutvinningen

Daniel Christopher Doublet disputerer den 8. ferbruar for PhD graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

”Optimisation of Production from an Oil-reservoir using Augmented Lagrangian Methods”.

I avhandlingen sin, undersøker han mulighetene for å bruke augmented Lagrangian metoder for maksimere profitten fra et oljereservoar. Disse metodene finner produksjons- og injeksjonsrater for alle de forskjellige brønnene slik at mest mulig olje kan tas ut av reservoaret.

Siden energibehovet i verden er økende, og de lett tilgjengelige oljereservene er færre og færre er det desto viktigere å utvinne mest mulig av oljen fra de allerede utbygde feltene.

Et reservoar har gjerne flere brønner, hvor man produserer fra noen av dem og injiserer vann i de andre, slik at det injiserte vannet ”tvinger” oljen ut. Raten man injiserer og produserer med, kan justeres i de forskjellige brønnene og man ønsker å styre disse på en slik måte at profitten maksimeres ved at produksjonen av olje blir så stor som mulig. Hvis man gjør dette på en gal måte, kan en risikere at store mengder olje blir fanget i reservoaret.

Augmented Lagrangian metoder tar utgangspunkt i en problemformulering, hvor reservoarligningene som modellerer væskeflyt i reservoaret sees på som et sett med bibetingelser. Fordelen med disse metodene er at de kan være meget effektive som er viktig i og med at produksjonsoptimaliseringsproblemet må løses ofte.

Personalia:
Daniel Christopher Doublet er født i Bergen 1979. Han er utdannet som sivilingeniør i industriell matematikk fra NTNU i 2004, og har siden jobbet med doktorgraden ved Centre for Integrated Petroleum Research, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.02.2008, kl. 12:30, Auditorium Pi, Godskes hus, 3. etg.

Kontaktpersoner:
Daniel Christopher Doublet, epost: daniel.doublet@cipr.uib.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side