Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny fettsyre demper betennelse

Endre Dyrøy   
Endre Dyrøy disputerer onsdag 7. mai for dr. philos-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Anti-inflammatory effects of bioactive fatty acids in relation to atherosclerosis"

Hjerte-karsykdommer (CVD) er en av de vanligste dødsårsakene i den industrialiserte verden, og pasienter med metabolsk syndrom har forhøyet risiko for å utvikle CVD. Metabolsk syndrom er en samling risikofaktorer som ofte opptrer samtidig (fedme, økt fettinnhold i blodet, insulinresistens og en systemisk lavintensiv betennelse).

Doktorarbeidet har tatt sikte på å studere den betennelsesdempende effekten av en modifisert fettsyre tetradecylthioacetic acid (TTA) som man tidligere har vist at kan øke fettsyreforbrenning og senke fettinnholdet i blodet. TTA er utviklet ved lipidgruppen, Institutt for indremedisin og er en mulig fremtidig medisin innen behandling og forebygging av hjerte-karsykdommer. Arbeidet er utført i cellekultur, på rotter og i mennesker. Og arbeidet har vist at TTA både demper systemisk inflammasjon, og demper blodårenes (endotelets) respons på betennelsessøkende signalstoffer i blodet. Denne gunstige effekten medieres både via kjernereseptoren PPAR-alpha og via andre mekanismer.

I arbeidet har vi også utviklet og testet flere ulike varianter av modifiserte bioaktive fettsyrer, og funnet en ny variant tetradecylselenoacetic acid (TSA), en seleniuminneholdende fettsyre som både er en god antioksidant, og har lignende betennelsesdempende egenskaper som TTA. Avhandlingen er et bidrag til hvordan pan-PPAR ligander kan brukes som farmakologiske våpen i kampen mot hjerte-karsykdommer.

Avhandlingen utgår fra Lipidgruppen, Institutt for Indremedisin.

Personalia:
Endre Dyrøy ble født i1970 og har vokst opp i på Sotra. Han ble cand. scient i biokjemi ved Universitetet i Bergen i 1997 og har jobbet på Lipidgruppen, Hjerteavdelingen og iRISK siden dette. Han er nå produktsjef i Infodoc AS.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.05.2008, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Endre Dyrøy, epost: endre@infodoc.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side