Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kritisk modellanalyse for partikkelmasse

Abdul Wahab Mohamed El Kaffas   
Abdul Wahab Mohamed El Kaffas disputerer 3. september for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Constraining the Two Higgs Doublet Model with CP Violation"

Den nær forestående oppstarten av CERNs Large Hadron Collider (LHC) forventes å kaste lys over "Higgs-sektoren", den delen av partikkelfysikernes teori som beskriver mekanismen som gjør at partikler har masse. Ifølge den enklest mulige modellen, "Standard-modellen", skal det finnes en Higgspartikkel med veldefinerte egenskaper. Denne modellen har imidlertid noen problemer, eller paradokser, som gjør at mange fysikere tror naturen er noe mer komplisert, og at andre fenomener vil dukke opp i eksperimentene.

Ett problem som er uløst, er hvorfor universet har mer materie enn antimaterie. Hvis naturen hadde hatt en slik symmetri mellom materie og antimaterie, ville man ha sagt et den var CP-symmetrisk. Bokstavene "C" og "P" henviser til ladning (Charge) og høyre-venstre (Parity) symmetri. Man er derfor interessert i teorier hvor slik symmetri ikke finnes, eller "CP er brutt".

El Kaffas har studert en slik teori hvor CP-symmetrien er brutt, og hvor det må være flere (hele fem forskjellige) Higgs-partikler. Disse ekstra Higgs-partiklene (hvis de finnes) vil påvirke resultatene av forskjellige presisjonseksperimenter. Man har lett etter slike effekter, uten å finne noe. Dette medfører meget strenge krav til disse mer generelle teoriene. El Kaffas har studert implikasjonene av de mest relevante av disse begrensningene. Teoriene er videre underlagt interne krav til konsistens, disse er også tatt hensyn til.

I løpet av de neste få årene, hvis LHC fungerer etter forventningene, vil slike teorier bli underlagt nye strenge krav, kanskje vise seg å være inkonsistente, eller i beste fall verifisert.

Personalia:
Abdul Wahab El Kaffas er født i Egypt, 1972. Han har en mastergrad fra University of Suez Canal. PhD-studiet er finansiert av det egyptiske Mission Department. Han er nå ansatt i Petromarker, Stavanger. Hovedveileder har vært professor Per Osland, Institutt for fysikk og teknologi.

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.09.2008, kl. |4:30, Auditorium Pi, Carl L. Godskes hus, Johs. Brunsgt. 12

Kontaktpersoner:
Abdel Wahab Mohamed El Kaffas, epost: Abdel.Kaffas@student.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side