Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Biologiske markører ved kreft i livmorslimhinnen

Ingeborg Bøe Engelsen   
Ingeborg Bøe Engelsen disputerer tirsdag 10. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Biologic and Prognostic Markers in Endometrial Carcinoma. A study with special focus on tumor markers in curettage specimens”.

Kreft i livmorslimhinnen øker og er i dag en av de vanligste former for underlivskreft i Norge. En rekke risikofaktorer er identifisert, men årsaken er fortsatt ukjent. Sykdommen oppdages ofte i et gunstig stadium fordi blødning etter overgangsalder er et tidlig symptom som raskt leder kvinnen til lege. Hvis svulsten fortsatt er begrenset til selve livmoren fjerner man ved operasjon livmor og eggstokker. I tillegg fjernes lymfeknuter på de fleste pasientene for å finne frem til hvilke pasienter som har en mer aggressiv kreftsykdom. De fleste kvinnene kureres med kirurgi (80-90 %), men til tross for vellykket operasjon, får om lag 20 % tilbakefall av sykdommen.

Ved kreft i livmorslimhinnen er svulstene lett tilgjengelig for undersøkelse før operasjon ved at man kan gjøre en utskrapning fra livmorhulen. Materialet kan så undersøkes med ulike biomarkører for aggressiv sykdom, og dette gir oss muligheten til å bedre planlegge en individuelt tilpasset behandling. Økt innsikt i tumorbiologiske mekanismer og prognostiske faktorer ved livmorkreft vil således kunne bidra til bedre behandling gjennom forbedret diagnostikk og bedre seleksjon av pasienter for utprøving av ny målrettet terapi.

Vi har i våre studier undersøkt ulike biologiske egenskaper ved livmorkreft med spesielt fokus på preoperativ undersøkelse av utskrapsmateriale og dets betydning for sykdomsutvikling og overlevelse (prognose). Slik vil vi også finne frem til de kvinner med lav risiko for tilbakefall og gjennom dette motvirke overbehandling. Vi har studert proteinuttrykket av tumor suppressorgener som hemmer celledeling samt andre proteiner som regulerer cellesyklus. Vi har funnet at økt uttrykk av noen proteiner og bortfall av andre, er forbundet med økt cellevekst, større utbredelse av sykdommen og dårligere prognose for pasientene. En annen innfallsvinkel vi har brukt for å studere de molekylære forandringer ved livmorkreft har vært å undersøke det genetiske uttrykket av et stort antall gener ved hjelp av mikromatriser. Vi har på denne måten kunne studere sammenhenger mellom genuttrykk og proteinuttrykk i svulstene, og vi har særlig fokusert på forandringer i gener der det er ny målrettet behandling tilgjengelig eller under utvikling.

Personalia:
Ingeborg Bøe Engelsen (f.1964) er født i Stavanger og avla medisinsk embetseksamen ved UiB i 1991. I 2000 ble hun godkjent spesialist i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer og har siden vært ansatt som overlege ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avhandlingen utgår fra Institutt for klinisk medisin, Seksjon for obstetrikk og gynekologi og fra Gades institutt, Seksjon for patologi, Universitet i Bergen. I tidsrommet 2003-2007 var hun stipendiat med finansiering fra Helse Vest.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.06.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Lapraskopisk kirurgi. Muligheter og begrensninger innen gynekologisk onkologi."
Sted: Aud. 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.06.2008, kl. 10:30, Aud. 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Ingeborg B. Engelsen, tlf. 55 974200 / 55 975613, epost: ingeborg.engelsen@helse-bergen.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side