Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Influensavaksine og immunresponsen i de øvre luftveier

Jens-Christian Haug Eriksson   
Jens-Christian Haug Eriksson disputerer 28. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Influenza vaccination with focus on the immunobiology of the upper respiratory tract”

Influensaviruset skaper årlige epidemier i vinterhalvåret på den nordlige halvkule. Vaksinasjon er den foretrukne og mest effektive måten å forhindre infeksjon og sykdom, som særlig rammer de eldre, og de med alvorlige tilleggssykdommer. Siden influensaviruset stadig endrer seg, er det nødvendig med ny vaksine hvert år. De siste års utbrudd av fugleinfluensa som har smittet over til mennesker har dramatiske dødstall, og frykten for en ny verdensomspennende epidemi (pandemi) er økende. Interessen for influensavirus og vaksiner har derfor økt.

Studien har undersøkt beskyttelsen som influensavaksinen gir mennesker, spesielt med fokus på de øvre luftveier, representert ved neseslimhinne, spytt og halsmandler. Undersøkelsene har vært gjort på pasienter ved øre-nese-hals-avdelingen på Haukeland Universitetssykehus, som var innlagt for å fjerne sine halsmandler.

Resultatene viser at influensavaksinasjon, satt som en sprøyte i overarmen, gir en tydelig immunrespons i blod, spytt og i halsmandler. Det ble derimot ikke funnet at vaksinen gir vesentlig lokal respons i neseslimhinnen, hvor man antar at viruset først kommer i kontakt med kroppens celler. Riktignok ble det påvist et høyt antall influensaspesifikke lymfocytter i neseslimhinnen hos ikke-vaksinerte personer, men antallet endret seg ikke etter vaksinasjon.
Det er behov for bedre influensavaksiner og resultatene fra denne studien vil forhåpentligvis bidra med kunnskap om hvordan influensavaksinen virker og derav til utvikling av nye vaksiner.

Avhandlingen utgår fra Institutt for kirurgiske fag, seksjon for øre-nese-hals og Broegelmanns Forskningslaboratorium, Gades institutt ved Universitetet i Bergen.

Personalia:
Jens-Christian Haug Eriksson er født i 1970 og vokste opp på Lillehammer. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Trondheim i 1994 (nå NTNU). Han har siden 1998 vært ansatt ved Øre-nese-hals-avdelingen ved Haukeland Universitetssykehus, og han ble godkjent spesialist i øre-nese-halssykdommer i 2002. Siden 2004 har han vært ansatt i 50 % stilling som stipendiat ved Institutt for kirurgiske fag, seksjon for øre-nese-hals ved Universitetet i Bergen og i hele studien har det vært et nært samarbeid med Broegelmanns Forskningslaboratorium, Gades institutt. Eriksson arbeider nå som konstituert overlege på Øre-nese-hals-avdelingen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.11.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Hvordan oppstår pandemisk influensa, og hvorfor er ennå ikke H5N1 blitt pandemisk?"
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.11.2008, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Jens-Christian Haug Eriksson, epost: jens.christian.eriksson@helse-bergen.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side