Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvordan herpesvirus tar kontroll over vertscellen

Even Fossum   
Even Fossum disputerer fredag 1. februar for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Herpesviral Interactomics: Intraviral and virus-host protein-protein interaction networks in different species of herpesviruses."

Viruspartikler er små informasjonskapsler bestående av genetisk materiale omringet av et beskyttende lag av hovedsakelig proteiner. Til tross for deres enkle oppbygging, inneholder viruspartiklene alle de nødvendige komponentene for å overta kontrollen av vertscellen og tvinge den til å produsere nye viruspartikler. Den infiserte cellen fortsetter å produsere nye viruspartikler til den ødelegges, eller på annen måte blir uskadeliggjort av kroppens immunforsvar.

Virusproteiner er hovedaktørene i selve kapringen av vertscellen, og de oppnår dette ved å manipulere cellens maskineri til å arbeide for viruset. Denne typen manipulasjon innebærer som oftest bindinger mellom virusproteiner og celleproteiner, såkalte protein-protein interaksjoner. Disse forekommer også mellom ulike virusproteiner, og spiller bl.a. en viktig rolle ved oppbygging av nye viruspartikler. Visse interaksjoner er absolutt nødvendige for at viruset skal kunne formere seg, og kjemiske stoffer som kan hindre en slik binding vil være av medisinsk interesse. En fullstendig oversikt over protein-protein interaksjoner i en virusinfisert celle kan derfor være med på å hjelpe utviklingen av nye medisiner.

Hensikten med denne studien har vært å kartlegge protein-protein interaksjoner mellom ulike herpesvirusproteiner, og mellom herpesvirusproteiner og proteiner i cellen. Ved å analysere interaksjoner mellom virusproteiner i fem ulike arter av herpesvirus (deriblant arter som er ansvarlige for munnsår, vannkopper og kyssesyke), så kunne vi identifisere over 1000 interaksjoner. De fleste av disse har aldri før vært beskrevet. Videre sammenligning av protein-protein interaksjonene fra de ulike herpesvirusene viste at overraskende mange interaksjoner var bevart mellom de ulike artene. Dette kan tyde på at disse konserverte interaksjonene stammer fra et “ur-virus”, som har vært opphavet til dagens herpesvirusarter. Slike interaksjoner kan også vise seg å være viktige for virusets livssyklus, da de er blitt bevart over millioner av år med utvikling (evolusjon).

To av herpesvirusartene ble også analysert for interaksjoner med celleproteiner. Felles for begge virusene var en tendens til å interagere med celleproteiner i sentrale posisjoner i cellen (dvs. celleproteiner som er forbundet/interagerer med mange andre celleproteiner). Denne tendensen til å fortrinnsvis angripe sentrale proteiner kan være med på å forklare hvordan herpesvirus klarer å oppnå fullstendig kontroll over en vertscelle via relativt få virusproteiner.

Personalia:
Even Fossum er født i Oslo i 1977 og oppvokst i Brønnøysund. Han avla sin cand. scient. eksamen ved Molekylærbiologisk institutt ved Universitetet i Bergen i 2003. I 2004 flyttet han til München i Tyskland hvor han påbegynte arbeidet med en doktorgrad ved Max von Pettenkofer Instituttet ved Ludwig-Maximilian Universität. Han har fra januar 2007 vært ansatt ved Division of Pathway Medicine ved Universitetet i Edinburgh.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
31.01.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: “Molecular mechanisms of cancerogenesis by human DNA Tumor Viruses“
Sted: Auditorium 2, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.02.2008, kl. 10:15, Auditorium 2, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Even Fossum, epost: efossum@staffmail.ed.ac.uk
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side