Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Diagnostikk av prostatakreft

Peder Gjengstø   
Peder Gjengstø disputerer 27. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Diagnosis of early prostate cancer. A clinical evaluation”

Avhandlingen omhandler diagnostiske aspekter ved mistanke om tidlig prostatakreft og godartet vekst av prostata hos pasienter uten påvist prostatakreft. Studien presenteres i fire artikler, og har sitt utgangspunkt i et klinisk materiale hvor vi har utredet 872 pasienter for mistenkt tidlig prostatakreft.

I første artikkel undersøker vi godartet vekst av de forskjellige sonene i prostata. Vekst av prostata kan gi vannlatingsplager hos menn. Vi ønsket å kartlegge vekstmønsteret i prostata ved ultralydmålinger. Det er kjent at ”overgang/sentral- sonen” vokser med alderen hos de fleste menn. Vår studie indikerer at også ”perifersonen” av prostata vokser.

Andre artikkel undersøker hvorfor pasienten tok kontakt med sin fastlege og hvorfor han ble henvist til urolog. Det viste seg at et mindretall hadde vannlatingssymptomer som årsak til kontakt med fastlege. Viktigste årsak til henvisning fra fastlege til urolog var forhøyet prostata spesifikt antigen (PSA) og ikke vannlatingsplager.

I det tredje arbeidet så vi nærmere på PSA og andre potensielle prostatakreft-markører. Det viste seg at verken PSA eller de andre markørene hadde særlig god evne til å påvise tidlig prostatakreft. Det betyr at det er viktig å finne nye markører med bedre evne til å indikere prostatakreft

Siste arbeid fokuserer på metodikken for taking av prostata-vevsprøver. Det er ingen unison enighet om hvor mange vevsprøver og hvor i prostata disse skal taes. Antallet vevsprøver kan variere fra et par til over tjue. Vi konkluderer med at seks vevsprøver hos noen pasienter kan være tilstrekkelig.

Arbeidet utgår fra Institutt for Kirurgiske fag ved Haukeland Universitetssykehus.

Personalia:
Peder Gjengstø (f.1960) er cand.med. fra Universitetet i Bergen og spesialist i generell kirurgi og urologi. Han arbeider som overlege ved urologisk avdeling, kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.11.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Screening for prostatacancer – sense or non-sense?”
Sted: Auditorium Birkhaugsalen, Haukeland Universitetssykehus, 3. etg., Sentralblokken.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.11.2008, kl. 09:15, Stort Auditorium, Haukeland Universitetssykehus, 3.etg., Sentralblokken.

Kontaktpersoner:
Peder Gjengstø, epost: peder.gjengsto@helse-bergen.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side