Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Halleys metode i optimering for å løse storskalaberegninger

Geir Gundersen   
Geir Gundersen disputerer den 19. september for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Sparsity in Higher-Order Methods for Unconstrained Optimization"

Dagens økende krav til at beregninger på datamaskinene både skal gi mer nøyaktige og raskere svar krever at beregningsmetodene kan nyttiggjøre seg av all mulig informasjon om sammenhengen mellom de forskjellige variablene som inngår.

I avhandlingen studeres en metode av Sir Edmond Halley. Halleys og Newtons metode ble sammenlignet allerede i 1800 og Halleys metode ble betraktet som unødvendig komplisert. Avhandlingen viser derimot at med dagens datamaskiner så kan Halleys metode og varianter av den være mer effektive enn Newtons metode. Den egenskap med problemet som blir utnyttet er at samvariasjonen mellom mange variabler er null. Matematisk uttrykkes det ved at de andre deriverte (satt sammen i den såkalte Hessematrisen) med hensyn på disse variablene er null.
Den tredje deriverte kan arve den type glissenhet som andre deriverte besitter og dermed betydelig effektivisere arbeidet med å lagre og beregne disse tredje deriverte enn tidligere antatt. Dette åpner opp for praktisk bruk av Halleys metode i optimering for å løse storskalaberegninger.

Personalia:
Geir Gundersen er født i 1972 og oppvokst i Bergen. Han ble utdannet cand.scient. ved Universitetet i Bergen i 2002, og har vært ansatt som doktorgradsstipendiat ved institutt for informatikk de siste fire årene.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.09.2008, kl. 13.15, Stort Auditorium, Høyteknologisenteret

Kontaktpersoner:
Geir Gundersen, epost: Geir.Gundersen@ii.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side