Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Effekter av alkohol på hjernen

Hilde Gundersen   
Hilde Gundersen disputerer 27. november 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The Effects of Alcohol and Expectancy on Brain Function”

Alkohol er et vanlig rusmiddel, som ofte inntas i sosiale sammenhenger. Effekten av alkohol på atferd og kognisjon er avhengig av promillenivå. I tillegg har forventninger relatert til inntak av alkohol også betydning for hvordan atferd og kognisjon påvirkes.

For å undersøke hvordan alkohol og forventning påvirker hjernen, ble to ulike hjerneavbildnings- teknikker benyttet (fMRI som måler nevronal aktivering og DSC-MRI som måler blodgjennomstrømning).

Resultatene viser at alkohol (0,8 i promille) reduserer nevronal aktivering. Området som blir mest påvirket ligger i frontallappen og er viktig for oppmerksomhet, evnen til å registrere egne feil og til å ta avgjørelser. Redusert nevronal aktivering i dette området kan bidra til å forstå atferdsendringer og endringer i kognitiv funksjon etter inntak av alkohol. Reduksjonen i nevronal aktivering var forskjellig mellom forsøkspersoner som visste at de drakk alkohol og de som ikke visste at de drakk alkohol. Dette viser at forventning også påvirker nevronal aktivering.

Alkohol (0,8 i promille) øker i tillegg blodgjennomstrømningen i hjernen. Hvor mye blodgjennomstrømningen øker, varierer mellom ulike områder i hjernen. Den største økningen ble sett i et område i frontallappen. I dette området rapporterer litteraturen strukturelle og funksjonelle endringer hos alkoholikere.

Avhandlingen ble finansiert av midler fra Norges Forskningsråd og av Meltzerfondet. Arbeidet med doktorgraden har blitt gjort i forskningsgruppene ”Bergen fMRI Group” og ”Cognitive Neuroscience Group”. Professor Kenneth Hugdahl ved Psykologisk fakultet, UiB og Haukelands Universitetssykehus, har vært veileder.

Personalia:
Hilde Gundersen er født i 1974 i Bergen. Hun tok embetseksamen i human og eksperimentell fysiologi ved Fysiologisk Institutt i 2000. I perioden 2003-2008 har hun vært doktorgradsstipendiat ved Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, Psykologisk fakultet, ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.11.2008, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Fysiologiske effekter av alkohol på hjernen og nervesystemet" Sted: Auditorium 130, Det psykologiske fakultet, Chrisitesgt. 12, 1.etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.11.2008, kl. 10:15, Auditorium 130, Det psykologiske fakultet, Chrisitesgt. 12, 1.etg.

Kontaktpersoner:
Hilde Gundersen, epost: hilde.gundersen@isf.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side