Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Langvarig morfinbruk gir økt smertefølsomhet

Frøydis Haugan   
Frøydis Haugan disputerer 27. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Spinal sensitization and prolonged opioid treatment”.

Smertestillende medikamenter i opioidgruppen (morfinlignende medikamenter) er viktige og ofte nødvendige i behandlingen av sterke akutte smerter og kreftsmerter. I Norge har legene lenge vært tilbakeholdne med bruk av opioider til kroniske, ikke-kreftrelaterte smerter. Nå viser statistikken en økning i forbruket av morfinlignende medikamenter.

Det er kjent at langvarig bruk av morfinlignende medikamenter kan skape avhengighet og toleranseutvikling - en tilstand der effekten av medikamentet avtar. Man har ikke vært så oppmerksom på at langvarig bruk av opioider kan føre til økt smerte.

Arbeidet tar for seg de elektrofysiologiske og biokjemiske mekanismene rundt langvarig morfinbruk og smertefølsomhet. Avhandlingen er basert på eksperimentelle studier.

Hovedfunnet fra studiene er at langvarig morfinbehandling øker følsomheten for smerte når en ny eksperimentell smertestimulering skjer. Arbeidet gir god indikasjon på at denne uheldige effekten kan hemmes ved å kombinere morfin med ketamin eller memantin, som begge er kjente medikamenter for bruk på mennesker.

Avhandlingen utgår fra Institutt for biomedisin med professor Arne Tjølsen som hovedveileder og dr. med. Lars Jørgen Rygh som biveileder.

Personalia:
Frøydis Haugan tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1992, hun ble spesialist i anestesiologi og intensivmedisin fra 2001 og spesialist i avansert smertebehandling fra 2004. Haugan arbeider nå som overlege ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.11.2008, kl. 09:15. Oppgitt emne: Opioidbehandling av kroniske smerter: Hva er trygg, effektiv og kunnskapsbasert behandling?
Sted: Auditorium B302, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.11.2008, kl. 11:15, Auditorium B302, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Frøydis Haugan, tlf.55 58 63 33, epost: froydis.haugan@biomed.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side