Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Regulering av cellesyklus

Gyri Teien Haugland   
Gyri Teien Haugland disputerer fredag 13. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Regulation of DNA replication in Archaea- Functional analysis of DNA replication initiation proteins in Thermoplasma acidophilum”

En ny celle dannes ved at en allerede eksisterende celle deler seg. For at celledelingen skal bli vellykket gjennomgår cellene et fastlagt program, en cellesyklus, som innbefatter kopiering av arvematerialet (DNAet) og andre cellekomponenter før cellen deles i to datterceller. Et kritisk trinn i cellesyklusen er at DNA kopieringsprosessen starter til riktig tidspunkt, og denne prosessen er derfor nøye regulert.

Det er viktig å forstå hvordan DNA kopieringsprosessen reguleres, for dersom celledeling kommer ut av kontroll, kan det i verste fall føre til kreft i eukaryote organismer (for eksempel menneske). To av komponentene som er involvert i regulering av DNA kopiering, kalles MCM and Cdc6. Medisinske studier har vist at MCM og Cdc6 er lovende biomarkører da disse komponentene er oppregulert i pasienter med visse typer kreft. I eukaryote cellesystemer er det veldig mange komponenter som er involvert i reguleringsprosessen og det kan derfor være nyttig å ha et mindre komplekst modellsystem.

De såkalte arkene (Archaea) er en fascinerende gruppe mikroorganismer som ofte trives i ekstreme miljøer med hensyn til temperatur, pH, salt og trykk. De har en unik blanding av egenskaper fra bakterier og eukaryote celler; de ser ut som små bakterier, men komponentene som er involvert i DNA kopiering er liknende til de i eukaryote. Fordelen med arkene er imidlertid at det er færre komponenter som deltar i ulike prosesser enn i eukaryote.

Hauglands arbeid har vært å studere regulering av DNA kopiering i arken Thermoplasma. Hun har karakterisert de ulike komponentene som er involvert (MCM og Cdc6) og sett på hvordan disse påvirker hverandre. Resultatene viser at MCM fra Thermoplasma oppfører seg likt til MCM i eukaryote organismer. I tillegg har hun funnet at reguleringen er helt annerledes i Thermoplasma enn andre arker, og er liknende til den i eukaryote celler. Hauglands arbeid er et viktig bidrag til å øke forståelsen av hvordan DNA kopieringsprosessen er regulert og viser at Thermoplasma kan være et lovende modellsystem for å studere regulering av DNA kopiering i eukaryote celler.

Personalia:
Gyri Teien Haugland er født i 1977 i Seoul, Sør-Korea, men er oppvokst i Bergen. Hun begynte å studere ved Universitetet i Bergen (UiB) i 1996 og fullførte sin Cand.Scient ved UiB i 2002. Doktorgradsarbeidet ble påbegynt i 2003 ved Institutt for Biologi, UiB, under veiledning av Professor Nils-Kåre Birkeland, og med to opphold ved CARB, USA hos professor Zvi Kelman.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.06.2008, kl. 10:15, Auditorium 101 i Jahnebakken 5

Kontaktpersoner:
Gyri Teien Haugland, tlf: 55584882, epost: Gyri.Haugland@bio.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side