Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Steroidhormoner og gener

Erling A. Høivik   
Erling A. Høivik disputerer fredag 22. februar 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Steroidogenic Factor-1 (SF-1): Regulation of gene expression and transcriptional activity”.

Steroidhormoner er essensielle for normal kjønnsutvikling, regulering av salt- og sukker balansen i blodet, og adapsjon til stress. Syntesen av steroidhormoner foregår i hovedsak i binyrebarken og i gonadene (testikler og eggstokker). Binyrebarken sekrerer kortisol og aldosteron, mens gonadene sekrerer kjønnshormonene testosteron, østrogen og progesteron. Steroidhormonsyntesen er regulert av overordnede hormoner fra hypotalamus og hypofysen.

Kjernereseptoren Steroidogenic Factor-1 (SF-1) er nødvendig for utvikling av binyrer og gonader, og er en nøkkelfaktor i regulering av steroidhormonsyntesen. SF-1 fungerer som en transkripsjonsfaktor i reguleringen av gener som koder for enzymer involvert i steroidhormonsyntesen, såkalte steroid hydroxylaser.

Økt kunnskap om de molekylære mekanismene som styrer syntesen av steroidhormonene og hvordan disse fungerer i kroppen har stor betydning for forståelse av fysiologiske prosesser som disse hormonene regulerer i normal tilstand, under sykdom, og ved dopingmisbruk i idretten.

Avhandlingen til Høivik tar for seg mekanismer som regulerer uttrykk av SF-1 genet, samt hvordan SF-1 proteinet reguleres post-translasjonellt. Arbeidet bidrar til økt forståelse av hvordan gener spesifikt reguleres, med vekt på SF-1, og spesielt i relasjon til utvikling av steroide organer og i syntesen av steroidhormoner.

Personalia:
Erling A. Høivik er født i Bergen og oppvokst i Florø. Han har studert ved høgskolen i Sogn og Fjordane, Sogndal, og ved Universitetet i Bergen. Høivik ble cand.scient i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 2002, og arbeidet deretter som forskningsassistent ved SARS internasjonale senter for marinbiologi, UiB til 2003. Doktorgradsarbeidet er blitt utført ved Institutt for Biomedisin, seksjon for Anatomi og Cellebiologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.02.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Recent Concepts in Epigenetics and Applications to Cancer and Disease”.
Sted: Auditorium 2 i Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Jonas Liesvei 91, Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.02.2008, kl. 10:15, Auditorium 2 i Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Jonas Liesvei 91, Bergen

Kontaktpersoner:
Erling A. Høivik, 55586634, epost: erling.hoivik@biomed.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side