Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kan matematiske modeller vise mekanismen bak støvoppvirvling?

Catalin Grigore Ilea   
Catalin Grigore Ilea disputerer fredag 10. oktober 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Numerical Simulations of Dust Lifting”

Støvoppvirvling er et eksempel på en flerfasestrømning. Dette fenomenet skjer når en trykk- eller sjokkbølge av gass (luft) beveger seg over et støvlag og resulterer i en støvsky. Støvlag finnes f.eks. på fabrikksgulv, på industrielle installasjoner eller i kullgruver. Noen støvpartikler er brennbare, så støvoppvirvling er særlig viktig når det gjelder prossessikkerhet, fordi det kan føre til støveksplosjoner i prossesanlegg.

Målet for denne avhandlingen er å bruke en spesiell modelleringsmetode (Eulerian-Lagrangian) til å formulere en matematisk modell for støvoppvirvlingsprosessen, og deretter skrive et program i Fortran som implementerer denne matematiske modellen. Denne modellen utregner bevegelsen av hver eneste støvpartikkel i et tredimensjonalt volum på en realistisk måte. Denne bevegelsen er sterkt påvirket av gassfasen. Dessuten ble en spesiell algoritme formulert for å simulere kollisjonene mellom støvpartiklene og mellom partiklene og volumets vegger.

Forskjellige numeriske simulasjoner ble foretatt ved hjelp av denne Fortran-koden. Mekanismen bak støvoppvirvling ble studert ved direkte visualisering av prosessen og ved analyse av forskjellige statistiske resultater. Effekten av parametre involvert i partikkelkollisjonsalgoritmen, av veggenes ruhet, og av partikkelstørrelsen ble også vurdert. Koden kan også brukes for å simulere flere andre prosesser som involverer gass-partikkel strømninger, som for eksempel pneumatisk transport.

Personalia:
Catalin Grigore Ilea er født i 1979 og oppvokst i Cluj-Napoca, Romania. Han tok sin
mastergrad ved ”Babes-Bolyai” Universitetet i Cluj-Napoca, Romania i 2003. Han begynte PhD-studien sin ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen, i 2005.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.10.2008, kl. 13:15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allegaten 41

Kontaktpersoner:
Catalin Grigore llea, epost: catalin.ilea@ift.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side