Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Holdninger til importord og nydannelser i færøsk

Jógvan í Lon Jacobsen   
Jógvan í Lon Jacobsen disputerer 28. november for dr. philos-graden ved Universitetet i Bergen med afhandlingen:

”Álvaratos, who cares? Ein samfelagsmálvísindalig kanning av hugburði og nýtslu av tøkuorðum og nýggjum orðum í føroyskum”.

Afhandlingens tema er holdninger til importord, særlig engelske ord, og færøske nydannede afløsningsord, de såkaldte puristiske neologismer. Den officielle færøske sprogpolitik er kendetegnet af leksikalsk purisme, ligesom islandsk. Den puristiske ideologi er at begrænse den fremmedsproglige påvirkning med nydannelser, som skal erstatte importordene. Ideologien bygger på den antagelse, at importordene med deres fremmedartede strukturer på sigt kan underminere selve sprogstrukturen.

Formålet med denne undersøgelse er med en sociolingvistisk indfaldsvinkel at nå frem til en større erkendelse af hvilke holdninger færinger har til sprognormeringen og til moderne importord generelt. Afhandlingen diskuterer, i hvilken grad livsstile har betydning for holdninger og værdier. Et spørgsmål, som diskuteres i afhandlingen er, hvordan det kan være, at personer, som accepterer importord i dagligsproget, alligevel siger, at det ideelle ville være at have færøske ord. Sådanne ytringer forekommer igen og igen i interviewmaterialet. Årsagen er sandsynligvis, at informanterne reflekterer over sproget på to niveauer: Sproget som symbol og sproget som funktion.

Det empiriske grundlag udgøres af svar fra ca. 1200 færinger, og metoden er sat sammen af kvantitative og kvalitative undersøgelser samt en masketest.

Personalia:
Jógvan í Lon Jacobsen er født på Færøerne. Han tog mag.art. graden i nordisk filologi ved Københavns Universitet i 1991. Han har arbejdet på institut for færøsk sprog og litteratur ved Færøernes Universitet siden 1988, først som projektansat ved udarbejdelsen af Den færøske ordbog (udg. i 1998). I 1998 blev han ansat som adjunkt ved instituttet og har undervist i bl.a. sproghistorie, leksikografi, terminologi og sociolingvistik. Fra ca. 2000 har han været en del af det fællesnordiske projekt ”Moderne importord i sprogene i Norden”. Han har arbejdet med sprognormering og var en periode formand for Færøsk sprognævn. Fra 2004 har han været hovedansvarlig for de nordiske sommerkurser på Færøerne.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.11.2008, kl. 09:30, aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 9 i Bergen

Kontaktpersoner:
Jógvan í Lon Jacobsen, tlf. +298 271580, epost: jogvanlj@setur.fo
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side