Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

PML-proteinet - en beskytter av cellen?

Åsne Jul-Larsen   
Åsne Jul-Larsen disputerer 12. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Promyelocytic leukaemia protein (PML) – functions inside and outside the PML-nuclear bodies”.

Cellene våre utsettes hele tiden for stress utenfra, for eksempel ved at de eksponeres for kjemikaljer, stråling og infeksjon av bakterier og virus. Som beskyttelse mot disse formene for stress trenger cellene et nettverk av proteiner som kan overvåke cellen, reparere eventuell skade og sørge for at andre prosesser i cellen stopper opp inntil skaden er reparert.

Det forskes på å identifisere proteiner og cellulære strukturer som kan koordinere disse mekanismene, og flere sentrale proteiner er identifisert. Et slikt kandidatprotein er Promyelocytisk leukemiprotein (PML). PML-proteinet danner strukturer i cellekjernen kalt PML-legemer (PML-nuclear bodies) men kan også lokalisere til andre deler av cellen.

PML-proteinet og PML-legemene er involvert i flere sentrale prosesser i cellen. Disse inkluderer DNA-reparasjon, beskyttelse mot virusinfeksjon og induksjon av mekanismer som fører til stans i celledeling og celledød (senescence og apoptose). Dette åpner for at PML kan være involvert i å koordinere disse mekanismene i forhold til hverandre.

Arbeidet i avhandlingen omhandler interaksjoner mellom PML-legemene og DNA, en interaksjon som kan være viktig for deteksjon og reparasjon av DNA-skade og deteksjon av viral DNA. Arbeidet viser blant annet at enkelttrådig DNA akkumulerer i PML-legemene ved virusinfeksjon og i celler som benytter en spesiell mekanisme for vedlikehold av kromosomendene (telomerene).

I tillegg er det gjort forsøk med tanke på å bestemme hvilke deler av proteinet som bidrar til å avgjøre hvor i cellen proteinet lokaliserer. Det vises også at PML kan danne strukturer med kjerneporeproteiner i cytoplasma, noe som ikke har vært beskrevet tidligere.

Personalia:
Åsne Jul-Larsen ble født i Bergen i 1975, hun er utdannet cand. scient. i molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen i 2001. Siden da har hun vært ansatt som forskningstekniker og deretter stipendiat ved Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.12.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: “PML nuclear body dynamics during the cell cycle, cellular disorders and virus infection”
Sted: Olavssalen, Jonas Lies vei 65 (Gamle hovedbygning - Haukeland Sykehus)

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.12.2008, kl. 10:15, Olavssalen, Jonas Lies vei 65 (Gamle hovedbygning - Haukeland Sykehus)

Kontaktpersoner:
Åsne Jul-Larsen, tlf. 55586070, epost: asne.jul-larsen@biomed.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side