Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nye innsikter i reguleringen av hormonsekresjon

Tanja Kögel   
Tanja Kögel disputerer mandag 1. september 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Roles of myosin Va and Rab3D in the maturation and exocytosis of neuroendocrine secretory granules”

Hvis du føler deg truet reagerer kroppen med «kjemp eller flykt»-refleksen. Impulser fra hjernen stimulerer adrenalinkjertelen til å skille ut hormonene adrenalin og noradrenalin. Det fører til økte nivåer av oksygen og sukker i blodet, og til en raskere blodsirkulasjon. I praksis blir bevegelsene dine raskere og sterkere, og du kan for eksempel befri deg fra en overfallsmann. Situasjonen beskrevet her og mange andre kroppsfunksjoner som humør, oppførsel, hjerteslag, blodtrykk, vekst og matinntak blir regulert av det nevroendokrine systemet. Dette systemet består av celler som reagerer på nervemessige stimuli ved å skille ut hormoner til blodskretsløpet. Hormonene bindes til mottakere på andre celler og leverer dermed sitt budskap. En ubalanse i det nevroendokrine systemet kan lede til alvorlige sykdommer og har vist seg til å være implisert i blant annet diabetes, schizofreni, ADHD, depresjon, Parkinsons sykdom og kreft. For å bekjempe disse sykdommene er kunnskap om reguleringen av utskilling av hormoner av aller høyeste betydning.

Hormoner er lagret i spesialiserte celler i små membranlukkede blærer som heter sekretoriske granuler. Utskilling av hormoner fra sekretoriske granuler ut av cellen kalles sekresjon. Både syntesen av sekretoriske granuler, deres transport inne i cellen og sekresjonen er sterkt regulerte. Kunnskap om cellemaskineriet som er involvert og dets regulering mangler fremdeles. For å få ny innsikt om reguleringen av den nevroendokrine hormonsekresjonen, benyttet Tanja Kögel en cellelinje fra en svulst fra adrenalinkjertelen til en rotte, pheochromocytoma (PC) 12 cellelinjen. Hun oppdaget at myosin Va, et motorprotein som kan bevege seg langs lange skinnelignende proteinstrukturer, og Rab3D, et medlem av en proteinfamilie kjent for å regulere membrantrafikken inne i celler, spiller viktige roller i modningen av sekretoriske granuler og reguleringen av sekresjonen.

Personalia:
Tanja Kögel er født i 1975 i Tyskland. Hun er utdannet biolog ved universitetet i Heidelberg og hun har vært doktorgradsstipendiat ved Institutt for biomedisin med professor Hans-Hermann Gerdes som veileder siden 2004.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.09.2008, kl. 09:15. Oppgitt emne: “New aspects on regulated and constitutive secretion”
Sted: Auditorium 4, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Jonas Lies Vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.09.2008, kl. 12:15, Auditorium 4, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Jonas Lies Vei 91.

Kontaktpersoner:
Tanja Kögel , epost: tanja.kogel@biomed.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side