Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kan diabetikere stole på blodsukkerapparatene?

Gunn B. B. Kristensen   
Gunn B. B. Kristensen disputerer 7. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Self Monitoring of Blood Glucose; Aspects of Analytical Quality”

Egenmåling av blodsukker er i dag en hjørnestein i behandling av personer med diabetes. Pasienten kan måle blodsukkeret selv og bruke resultatet aktivt i egenbehandling av sykdommen, for eksempel ved å justere insulindoser bedre i forhold til kost og aktivitet. Målet er å opprettholde et tilnærmet normalt blodsukkernivå, noe som har stor betydning for utvikling av senskader som følge av sykdommen.

I Norge brukes det årlig 300 mill kr på utstyr til egenmåling av blodsukker. Skal egenmåling ha en nytteverdi må kvaliteten på utstyret være god, målingen må utføres korrekt, kvaliteten må overvåkes og resultatene må brukes aktivt til å justere behandling. Tidligere studier har vist at kvaliteten ikke er tilfredsstillende. Hensikten med avhandlingen har vært å få kunnskap om hvordan man kan sikre god kvalitet på egenmåling av blodsukker. Kvalitet på blodsukkerapparat er evaluert og beskrevet ved bruk av en standardisert prosedyre som inkluderer en brukertest. Videre er to ulike kontrollprogram for å overvåke kvaliteten vurdert.

Arbeidet viser at kvaliteten på blodsukkerapparater blir bedre og at det er færre brukerfeil. Det er nødvendig med en grundig og standardisert undersøkelse av utstyr før det kommer på markedet. Begge kontrollprogrammene fungerte bra mht praktisk gjennomførbarhet og nytteverdi. Resultatene viste at det å delta i et kontrollprogram bedrer og sikrer kvaliteten på utførelsen av blodsukkermåling.

Personalia:
Gunn Berit Berge Kristensen er født og oppvokst i Bergen. Hun er utdannet bioingeniør fra Høgskolen i Bergen og har i tillegg tatt en cand. mag grad i kjemi ved UiB. Hun ble Cand.san. med hovedfag i helsefag i 2000 ved UiB. Hun har bl.a. jobbet som høgskolelektor ved HiB, og som avd. ingeniør ved NOKLUS, Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB. For tiden er hun ansatt som kvalitetskonsulent i NKK (Norsk klinisk-kjemisk Kvalitetskontroll) og som forsker ved NOKLUS.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.11.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: Egenmåling av blodsukker for pasienter med diabetes type 2
Sted: Store auditorium, Sentralblokken., Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.11.2008, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken., Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Gunn B. B. Kristensen, tlf: 55 97 95 09, epost: gunn.kristensen@noklus.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side