Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Immunforsvarets rolle ved hode/halskreft

Kenneth Wilfried Kross   
Kenneth Wilfried Kross disputerer 31. oktober for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Mononuclear phagocytes in head and neck carcinoma patients. In vitro studies focusing on the clinical relevance of monocyte and macrophage responses in tumour cell interaction”

Kreft i munnhule, svelg eller strupe oppstår i et område med viktige sanser. Det er fremdeles en sykdom som er vanskelig å helbrede og den gjennomsnittlige overlevelse i 5 år ligger på cirka 50 %. Det er derfor viktig å finne nye behandlingsmetoder. Dagens behandling består av omfattende kirurgi, stråleterapi eller en kombinasjon av begge. En ny behandling kan være terapi basert på å bruke vårt eget immunforsvar: såkalt immunterapi. For å utvikle en slik terapi er det viktig å vite hvordan immunsystemet fungerer hos pasienter med kreft.

Denne studien tar i bruk et norskutviklet system hvor man dyrker biter av kreftvev og normal slimhinne. Samtidig isolerer man hvite blodceller fra pasientene og dyrker de sammen med kreft- og slimhinnevevet. På den måten kan man studere hvilke substanser som skilles ut av immuncellene.

Studien avdekket blant annet at Interleukine-6 som skilles ut fra monocyter hos pasienter med kreft i munn, svelg eller strupe er en viktig prognostisk faktor for overlevelse og tilbakefall av kreft.

Personalia:
Kenneth Wilfried Kross ble født i Haag i Nederland og studerte medisin i Leiden. Han flyttet til Bergen i 1999 for å fullføre sin utdanning som Øre-Nese-Halslege ved Haukeland Universitetssykehus. Fra 2006 tok han en to års videreutdanning innenfor hode-/halskirurgi ved Universitetssykehuset i Maastricht, Nederland, hvor han nå er ansatt som overlege ved Øre-Nese-Halsavdelingen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
30.10.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: Current methods for the culture of human epithelial cells
Sted: Store auditorium, Sentralblokken., Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
31.10.2008, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken., Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Kenneth Wilfried Kross, epost: kenneth.kross@kir.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side