Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Syntese av livsviktig molekyl

Corinna Lau   
Corinna Lau disputerer mandag 25. august for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Functional Characterisation of Three Human Nicotinamide Mononucleotide Adenylyltransferases“

NAD er et molekyl som finnes i alle levende celler. Det transporterer elektroner både i og utenfor cellens kraftstasjoner (mitokondrier) til reaksjoner som er nødvendig for å danne energi. Men NAD blir også nedbrutt under prosesser som regulerer funksjonen til spesielle proteiner. Disse prosessene foregår i mange av cellens såkalte organeller, som er isolerte rom inne i cellen omgitt av en membran. Ved DNA-skader dannes for eksempel signalmolekylet PAR under høyt forbruk av NAD, noe som kan føre til celledød. Nedbrytning av NAD krever stadig ny syntese for å opprettholde NAD konsentrasjonen og cellens levedyktighet. Enzymet som direkte danner NAD og er essentielt for alle NAD synteseveier heter NMNAT. I mennesker finnes det tre NMNAT enzymer.

Avhandlingen fokuserte på å undersøke om de tre humane NMNAT innehadde spesifikke egenskaper og uavhengige funksjoner. Studiene viser at NMNAT enzymene finnes i hver sin celle organelle og danner NAD med forskjellige hastigheter. NMNAT1 befinner seg i cellekjernen og er raskest. NMNAT3 befinner seg i mitokondriene og er minst kresen angående de stoffene som kan brukes i NAD syntesen. Den tredje, NMNAT2, danner NAD på utsiden av Golgi komplekset (en celle organelle).

Ett spennende resultat av oppgaven er at NMNAT1 binder signalmolekylet PAR når det sitter fast på enzymet som danner det. Bindingen av NMNAT1 fører til økt syntese av PAR, noe som kan øke celledød. Under studien oppdaget vi også en regulatorisk funksjon til en del av selve molekylet til de humane NMNAT enzymene. I stedet for å påvirke NAD syntesen er den nødvendig for at NMNAT2 kan bindes til Golgi komplekset. Også transport av NMNAT1 inn i cellekjernen og interaksjonen med PAR er bestemt av denne delen. Sammenlagt gir resultatene inntrykk av at NMNAT enzymene i menneskene har spesifikke egenskaper og uavhengige funksjoner.

Å undersøke videre hvilke NAD-avhengige prosesser som er direkte tilknyttet til de enkle NMNAT enzymene vil gi muligheten for å belyse både hvordan og i hvor stor grad NMNAT kan påvirke cellens levetid og metabolisme. Slik informasjon kan hjelpe med utviklingen av fremtidens kreftmedisin.

Personalia:
Corinna Lau er født i 1979 i Güstrow, Tyskland. Hun tok diplomeksamen i “Human Biology” ved Ernst-Moritz-Arndt-Universitetet i Greifswald, Tyskland, i 2002. Doktorgradsarbeidet ble utført ved Molekylærbiologisk institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.08.2008, kl. 10:15, Auditorium 101, Jahnebakken 5

Kontaktpersoner:
Corinna Lau, epost: corinna.lau@mbi.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side