Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Spedbarnsernæring blant HIV-positive mødre i Tanzania

Sebalda Charles Leshabari   


Sebalda Charles Leshabari disputerer 29. februar 2008 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Infant feeding in the context of HIV infection: Mother’s experiences and programme implications for maternal and child health services in Tanzania”

Amming som en kilde til HIV smitte hos barn av HIV-positive mødre representerer et stort folkehelseproblem i land med høy HIV-utbredelse. Amming er viktig for spedbarns overlevelse, men innebærer samtidig en risiko for smitte. Dette setter mødre og mødrehelsetjenesten i et alvorlig dilemma.

Sebalda Leshabaris avhandling undersøker hvordan HIV-positive mødre forholder seg til valget mellom amming og andre former for spedbarnsernæring. Siktemålet med undersøkelsen var å fremskaffe kunnskap som kan benyttes til å styrke program for forebygging av smitte fra mor til barn i Tanzania. WHO og nasjonale helsemyndigheter har utarbeidet retningslinjer som er grunnlaget for den lokale rådgivningstjenesten til HIV-positive mødre. Avhandlingen drøfter hvordan disse retningslinjene settes ut i livet, og hvordan kvinner innretter seg i spenningsfeltet mellom medisinsk funderte retningslinjer som er opptatt av faren for HIV-smitte gjennom amming og sosiale forventninger om at spedbarn skal ammes. Avhandlingen tar opp forhold knyttet til HIV-relatert stigma og kvinners sosiale og økonomiske situasjon som viktige betingelser for valg.

Studien viser at retningslinjene er vanskelig å etterleve for HIV-positive mødre, og at sykepleiere i den lokale rådgivningstjenesten har begrenset tro på anbefalingenes lokale relevans. Som en del av forskningsprosjektet ble det utarbeidet informasjonsmateriell til bruk i rådgivningstjenesten og til distribusjon blant gravide med sikte på å tilpasse retningslinjene til den lokale konteksten. Avhandlingen viser at avstanden mellom WHO/nasjonale retningslinjer og hverdagen til både kvinnene det angår og den lokale rådgivningstjenesten er så stor at dette forsøket på lokal tilpasning hadde begrenset praktisk nytte. En viktig konklusjon er at dersom anbefalingene skal få gjennomslag lokalt må de i større grad forankres i lokale kulturelle og sosiale betingelser.

Undersøkelsen ble foretatt i Kilimanjaroregionen i Tanzania i 2003-2004 og er basert på intervju- og observasjonsdata fra sykehus og fra lokalsamfunn. En gruppe HIV-positive mødre ble fulgt tett gjennom svangerskap, fødsel og de seks påfølgende månedene etter fødselen.

Forskningen har vært støttet av NUFU og Senter for Internasjonal Helse (SIH) ved Universitetet i Bergen, og er et samarbeid mellom SIH, Høgskolen i Bergen, School of Nursing, Faculty of Medicine, MUHAS, Dar es Salaam, og Kilimanjaro Christian Medical Centre, Tanzania. Hovedveileder er Førsteamanuensis Karen Marie Moland SIH, og medveiledere er Professor Astrid Blystad SIH, Professor Gideon Kwesigabo, MUHAS, Tanzania og PhD Marina de Paoli, FAFO.

Personalia:
Sebalda Charles Leshabari vokste opp i Kilimanjaro regionen i Tanzania. Hun er ansatt ved School of Nursing, Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS), Dar es Salaam, Tanzania. Hun er utdannet sykepleier og jordmor, har en Ba i sosiologi fra Universitetet i Dar es Salaam og en Ma i Public Health fra Boston University, School of Public Health.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.02.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Nurse education to strengthen safe infant feeding in Tanzanian communities affected by HIV and AIDS".
Sted: Det store auditoriet, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.02.2008, kl. 10:15, Det store auditorium, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Sebalda Charles Leshabari , epost: seolesh@yahoo.com
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side