Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Diagnostikk og behandling av nevroborreliose

Unn Ljøstad   
Unn Ljøstad disputerer 24. oktober 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Lyme neuroborreliosis. Diagnostics and treatment in European adult patients”

Hensikten med avhandlingen var å undersøke behandlingseffekt av antibiotika i tablettform og diagnostisk nytteverdi av laboratorietester ved sykdommen nevroborreliose.

Lyme borreliose er en infeksjonssykdom forårsaket av den flåttbårne bakterien Borrelia burgdorferi. Sykdommen kan ramme ulike organer, bl.a. nervesystemet og kalles da nevroborreliose. Diagnosen nevroborreliose stilles på bakgrunn av en samlet vurdering av pasientens symptomer og resultater av ulike laboratorieprøver. Ved atypiske sykdomsbilder og uklare laboratoriesvar kan diagnostikken være vanskelig. Standard behandling ved nervoborreliose i Norge, og de fleste andre Europeiske land, er intravenøs antibiotika.

Resultatene i avhandlingen viser at behandlingseffekten av doksysyklin tabletter ikke er dårligere enn intravenøs ceftriakson ved nevroborreliose og at borrelia antistoffer ikke alltid produseres i ryggmargsvæsken i tidlige stadier av sykdommen. Videre kan påvisning av cytokinet CXCL13 i ryggmargsvæsken være en framtidig nyttig diagnostisk markør. Ansiktslammelse forårsaket av borreliainfeksjon ledsages oftest av nedsatt allmenntilstand og andre nevrologiske symptomer.

Avhandlingen utgår fra Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen. Arbeidet er utført ved Sørlandet sykehus HF, Kristiansand, og finansiert av Sørlandets Kompetansefond.

Personalia:
Unn Ljøstad, f 1962. Spesialist i nevrologi og ansatt ved nevrologisk avdeling Sørlandet Sykehus, Kristiansand.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.10.2008, kl. 10:15. Oppgitt emne: “Is fatigue a neurological symptom?”
Sted: Auditorium 4, BB bygget, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.10.2008, kl. 12:00, Auditorium 4, BB bygget, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Unn Ljøstad, epost: unn.ljostad@sshf.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side