Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kritikk av kunst som metafysisk posisjon

Jørgen Lund   
Jørgen Lund disputerer fredag 19. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Gjenstand, verk bilde. Kunstteori og tingestetikk på 1900-tallet”

Avhandlingen beskriver den nimbus eller egendynamikk som står rundt størrelsen ”kunsten”, og betrakter den som en metafysisk arv fra 1700-tallet, en slags religionserstatning. Med betegnelsen ”den kunstteoretiske formasjon” kritiserer avhandlingen en rotfestet tilbøyelighet til å stille det vi kaller Kunsten opp som objektiv ”verdilokalitet”, utenfor og bortenfor livspraksis. Den retorikk som i dag knytter seg til statusbegrepet ”samtidskunst” viser at det dreier seg om en opphøyende arv som ikke er tilbakelagt i og med ”postmodernismen”. Som kontrapunkt til dette beskriver avhandlingen en estetisk åpenhet som ikke forplikter seg på kunsten som tungtveiende og grunnleggende instans. På bakgrunn av en marginal historie som strekker seg tilbake til den tidlige romantikken og det som kan kalles kunst som førvitenskapelig problematikk, sporer avhandlingen dermed opp en tendens på 1900-tallet som kan kalles tingestetikk.

Avhandlingen forsøker å påvise tingestetikk som del av modernismens kultur ved å nærstudere formuleringen av tinglighet hos Maurice Merleau-Ponty, Martin Heidgger og Walter Benjamin. Her ligger refleksjoner over verdien av å gi slipp på kunstmetafysikken og det som avhandlingen kaller den kunstteoretiske formasjons tendens til å forutsette størrelsen eller posisjonen Kunsten. Dermed spiller en bestemt formulering av ”kunstens død” eller ”undergang” en positiv rolle i denne fenomenologiske form for tenkning. Tingestetikken nærmer seg virkeligheten ubekymret om kvasi-helligdommen Kunsten. Det dreier seg ikke om en avantgardistisk betraktning av tingen ”som kunst”, men om frigjøring fra ethvert ”som” og enhver super-størrelse.

Avhandlingen tematiserer også et tingestetisk ”bort fra kunsten” som noe som foreligger, lite påaktet, i det vi vanligvis enkelt klassifiserer som nåtidige kunsthistoriske debatter: For eksempel betoning av kontekst fremfor verk, kritikk av maleriets posisjon i modernismen, og en vending til installasjon og virkelighet i kunsten. Avhandlingen hevder at disse temaene ikke munner ut i bestemmelser om samtidig kunst, men om veier ut av en tenkning som tar størrelsen Kunsten for gitt.

Personalia:
Cand. philol. Jørgen Lund ble født i Halden i 1965. Han tok hovedfag i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen i 1991. Lund har blant annet arbeidet ved Seksjon for kunsthistorie, UiB, ved Museet for Samtidskunst og som freelance kunstkritiker og kurator.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.12.2008, kl. 16:30. Oppgitt emne: "Kunsten å gjøre historie og kunsthistorie: metodiske refleksjoner"
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.12.2008, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Jørgen Lund, mob: 402 45 919, epost: lundjorgen@yahoo.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side