Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Diabetes i Tanzania

Janet Lutale disputerer for PhD-graden ved Universitetet i Bergen den 25. april med avhandlingen:

“A study of Type 1 and Type 2 diabetic patients in Dar es Salaam Tanzania: Prevalence of islet cell autoantibodies, microalbuminuria and diabetic nephropathy, ECG –LVH and diabetic retinopathy”

Avhandlingen gir økt kunnskap om forekomsten av senkomplikasjoner hos pasientene som blir fulgt opp i diabetespoliklinikken ved Muhimbili National Hospital i Dar es Salaam. Undersøkelsene er gjort som en tverrsnittsstudie.

Resultatene viser at det er en lavere forekomst av autoantistoff (GAD, IA2) enn det en ville forvente i en tilsvarende europeisk populasjon av Type 1 diabetes pasienter. Dette kan bety at patogenesen ved Type 1 hos noen av disse pasientene ikke er autoimmun. Den metabolske kontrollen er svært dårlig vurdert ut fra de målte HbA1c-verdiene. Sett i lys av disse verdiene er forekomsten av senkomplikasjoner slik en ville forvente den i en tilsvarende europeisk populasjon med like dårlig metabolsk kontroll.

Det må settes inn betydelige ressurser for å bedre omsorgen for diabetes pasientene i Dar es Salaam hvis forekomsten av senkomplkasjoner skal kunne reduseres.

Personalia:
Janet Joy Kachuchura Lutale er spesialist i indremedisin og senior lecturer ved Muhumbili University College of Health Science, i Dar es Salaam, Tanzania.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.04.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: “Trends in diabetes in Africa”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.04.2008, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Janet Joy Kachuchura Lutale, epost: jlutale@muchs.ac.tz
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side