Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kull på Svalbard for 60 millioner år siden

Charlotta J. Lüthje   
Charlotta J. Lüthje disputerer mandag 8. september for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Transgressive Development of Coal-bearing Coastal Plain to Shallow Marine Setting in a Flexural Compressional Basin, Paleocene, Svalbard, Arctic Norway"

De kullførende lag på Svalbard er i dag av stor betydning for samfunnet på den arktiske øygruppen. Kull gir elektrisitet, varme, arbeid og økonomisk stabilitet til Svalbard. Doktoravhandlingen omhandler en undersøkelse av hvordan kullagene ble dannet. Resultatene av undersøkelsen har gitt bedre forståelse av utstrekningen av kullet på Svalbard, samt en bedre generell forståelse av dannelse av kull i kystnære områder.

Kullagene ble dannet av torvmyrer for omtrent 60 millioner år siden i en periode hvor klimaet på Svalbard lignet det vi har i Nord-Europa i dag. Kullagene er tidligere beskrevet som om de var dannet på flomsletter i forbindelse med elver som dannet et tidevannsinfluert delta ved kystlinjen. Grundige undersøkelser av sedimenter fra borekjerner og feltobservasjoner har vist at kullagene i stedet ble dannet i et lavtliggende kystnært flatt sletteområde uten noen større påvirkning av elver.

Kystlinjen var dominert av tidevannsinfluerte laguner som var beskyttet av sandbanker mot bølger og stormer. Det har blitt funnet spor av pantodonter, et tidlig pattedyr på størrelse med en liten flodhest, som gresset på kystsletten. Liknende miljøer ses i dag ved Nordsjøkysten i søndre Jylland samt nordlige Tyskland. Disse områdene er karakterisert av store torvområder i innlandet med meget lite sedimenttilførsel og en sand- og grusdominert kystlinje.

Avsetningsbassenget blev dannet ved kollisjon mellom Grønland og Svalbard. Det utviklet seg gradvis til et dypere basseng, og sletteområdene ble oversvømt og dekket av marine avsetninger.

PhD-prosjektet var finansiert av UNIS og SNSK Store Norske Spitsbergen Kulkompani; det ledende kullfirma på Svalbard. SNSK har også gitt adgang til alt kjernemateriale for prosjektet samt mulighet for undersøkelser og prøvetakning i gruvene. PhD-arbeidet ble utført ved UNIS samt Royal Holloway University of London (RHUL).

Personalia:
Charlotta J. Lüthje er født i Stockholm 8. februar 1974. Hun tok sin Cand.Scient.-grad ved Universitetet i Oslo 1999. Hun arbeidet som sedimentolog innenfor oljeindustrien i København og London inntil hun startet på PhD-graden ved UiB/UNIS/RHUL. Charlotta har mange års felterfaring fra Arktis. Nå arbeider hun som sedimentolog ved det danske oljefirmaet Dong Energy i Stavanger.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.09.2008, kl. 13:15, "Lassegrotta" ved Universitetsssenteret på Svalbard, Longyearbyen

Kontaktpersoner:
Charlotta Jenny Lüthje, epost: lott@lythje.com
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side