Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Membrantrafikk i cellen

Michaël Marie   
Michaël Marie disputerer torsdag 8.mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Functional Organization of the Early Secretory Pathway During the Cell Cycle. Association of Pre-Golgi Membranes with the Centrosome”

Celler, menneskekroppens byggesteiner, inneholder en rekke membranorganeller som hver og en har sin spesifikke funksjon. Celleorganellene er ikke isolerte enheter, men kommuniserer aktivt og bytter membranelementer gjennom ulike transportveier. Trafikken i cellen kan sammenlignes med storbyens hektiske rushtid. I cellen muliggjør molekylære veivisere at hver trafikant finner rett vei og destinasjon.

Sekresjonsveien er en av cellens to hovedveier. Den danner et transportsystem som kontinuerlig sorterer og leverer nysyntetiserte molekyler til ulike celleorganeller, slik at de holder seg funksjonelle. Den sender også viktige signalmolekyler (f. eks. hormoner) til cellens utside. Brudd i dette systemet leder til mange sykdommer, det er derfor viktig å identifisere sekresjonsveiens sorteringsstasjoner og de molekylære mekanismene som styrer trafikken.

Michaël Marie har i sitt doktorgradsarbeid brukt avanserte mikroskopiske teknikker for å studere sekresjonsveiens organisering og dynamikk i levende celler. Han har oppdaget en ny sekretorisk membranstruktur som er tett knyttet til sentrosomet. Sentrosomet er et viktig organiseringssenter i cellens sentrum og identifiseringen av denne perisentrosomale strukturen gir et bedre grunnlag for å forstå cellesekresjonens detaljerte veikart og sorteringsprosesser. Den øker også forståelsen av hva som skjer under celledelingen der to like porsjoner membranorganeller fra morscellen havner i to nydannede datterceller, på samme måte som arvematerialet (DNA) fordeles mellom de to.

Personalia:
Michaël Marie (f. 1971) er født og oppvokst i Frankrike og tok biologiutdanning ved Universitetet i Nice før han flyttet til Bergen i 1998. I 2001 fullførte han Cand. Scient. ved Institutt for Molekylærbiologi, Universitetet i Bergen (UiB). Siden 2004 har han vært ansatt som universitetsstipendiat ved Institutt for Biomedisin, Seksjon for Anatomi og Cellebiologi, under veiledning av Prof. Jaakko Saraste. Mesteparten av doktorgradsarbeidet har blitt utført ved Molecular Imaging Center (MIC), Institut for Biomedisin, og deler av arbeidet ved Institut Curie i Paris, Frankrike, støttet av Meltzerfondet og UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.05.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Transport and Sorting of Soluble and Membrane Bound Cargo in the Secretory Pathway”.
Sted: Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.05.2008, kl. 09:15, Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Michaël Marie tlf. 55 58 61 28, epost: michael.marie@biomed.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side