Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kveitenodavirus, oppdretternes fiende

Kjersti Bringsvor Mézeth   
Kjersti Bringsvor Mézeth disputerer 25. September for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“The non-structural Atlantic halibut nodavirus proteins; Protein A and B2”

Betanodavirus infiserer i hovedsak fiskeyngel og -larver, dødeligheten er opp mot 100 %. Viruset kan infisere flere ulike fiskearter over hele verden og fører hvert år til store økonomiske tap for oppdrettsnæringen, både nasjonalt og internasjonalt. En infeksjon med betanodavirus kan føre til sykdommen Viral Nerve Nekrose (VNN) og innebærer at celler i sentralnervesystemet ødelegges. For å bedre forståelsen av viruset og sykdommen er det en viktig å blant annet kartlegge virusets arvemateriale, proteiner og livssyklus.

Avhandlingen er basert på studier av proteiner fra et betanodavirus som infiserer kveite, Atlantisk kveite nodavirus. Det er to ikke-strukturelle virus proteiner, Protein A og B2, som er karakterisert. Disse proteinene er ikke er en del av selve viruspartikkelen, men uttrykkes i ulike stadier av en infeksjon. Protein A som kopierer virusets genom, arvematerialet, er funnet å være lokalisert til mitokondriene i infiserte celler, og det er identifisert to mitokondrie-lokaliseringssignaler i proteinet. Mitokondriene som i hovedsak er cellenes energi-fabrikk er vist å undergå endringer i både funksjon og morfologi i celler infisert med kveitenodavirus. B2 proteinet er i noen nodavirus funnet å beskytte virusets genom mot cellens forsvarsmekanismer. På grunn av store likheter mellom protein B2 fra betanodavirus som infiserer andre fiskearter og kveitenodavirus kan man anta at dette også er tilfellet for kveitenodavirus B2. Resultatene i avhandlingen viser at protein B2 som uttrykkes i akutt infiserte kveiter og torsk, ikke uttrykkes ved persistent infeksjon.

Personalia:
Kjersti Bringsvor Mézeth er født i 1978 og oppvokst i Bergen. Hun tok cand. scient. graden i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen juni 2002 og startet arbeidet med doktorgraden ved samme institutt i oktober 2002.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.09.2008, kl. 10:15, Store Auditorium Høyteknologisenteret, Thormølhensgate 55.

Kontaktpersoner:
Kjersti Mézeth, epost: kjersti.mezeth@mbi.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side