Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Genregulering og genome organisering i sebrafisk

Pavla Navratilova   
Pavla Navratilova disputerer fredag 12. september for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Long-range transcriptional regulation of vertebrate developmental genes and the evolution of genome architecture "

Utviklingen av et embryo i enhver organisme er diktert av et komplekst nettverk av gener. Kontroll av genekspresjon er oppnådd gjennom ett sett av cis-regulerende regioner i ikke-kodende deler av genomet. Disse cis-regulerende sekvensene er konservert mellom fjernt beslektede arter som menneske og fisk, og inneholder moduler av DNA bindende seter for ulike transkripsjonsfaktorer. Slike moduler kan virke som ”enhancere”-øker nivået av transkripsjon, eller ”silencere”- senker nivået av transkripsjon, slikt at de til sammen utgjør en unik kode for a skru av og på genaktivitet. Cis-regulerende sekvenser kan være lokalisert svært langt fra utviklingsregulerende gener, og de kan være vanskelig å identifisere. Ved hjelp av Bioinformatiske DNA analyser har en funnet evolusjonært konserverte ikke-kodede sekvenser som kan virke som slike enhancere/silencere.

I sebrafisk kan en teste om slike sekvenser gir spesifikk aktivering eller represjon av markørgener, slik som grønt fluoriserende protein. Testing av et stort antall element funnet i nærheten av de tre utviklingsregulerende genene SOX3, PAX6 og SOX11 har vist at slike konserverte ikke-kodende sekvenser kan virke fra innsiden av ett eller flere nabogener. Siden feil i reguleringen av gener kan forårsake humane utviklingsdefekter, samt vanlige sykdommer som diabetes og kreft, gir disse funnene ny kunnskap om slike sykdommer og deres mekanisme.

Personalia:
Pavla Navrátilová er født og oppvokst i Tsjekkia. Hun er utdannet i molekylærbiologi og genetikk ved Masaryk Universitet i Brno. I 2005 flyttet hun til Norge og påbegynte PhD studiet ved Universitetet i Bergen. PhD graden er gjennomført ved Sars Senteret, under veiledning av Dr. Thomas Becker i perioden 2005-2008.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.09.2008, kl. 10:15, Stort Auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Pavla Navratilova, epost: pavla.navratilova@sars.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side