Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kjemokin-nettverket i akutt myelogen leukemi

Astrid Marta Olsnes   
Astrid Marta Olsnes disputerer tirsdag 10. juni for PhD-graden ved Universitetet I Bergen med avhandlingen:

”The chemokine system in acute myelogenous leukemia”.

Kjemokiner er en familie av små, vannløselige proteiner som styrer vandringen av celler i kroppen. Kjemokinene spiller en viktig rolle i det friske immunforsvaret, fosterutviklingen og i modningen av hvite blodlegemer, men også i utviklingen av kreft og i spredningen av kreftceller. Akutt myelogen leukemi (AML) er en aggressiv kreftsykdom som krever rask og intens cellegiftbehandling, ofte kombinert med benmargstransplantasjon. Ikke alle pasienter kan motta den optimale behandlingen, og i mange tilfeller blir bedringen kun forbigående. Tilbakefall skyldes trolig restsykdom, det vil si tilstedeværelse av kreftceller som overlever behandlingen. En måte å angripe restsykdom på, er ved å stimulere kroppens egne celler til å oppdage og tilintetgjøre disse kreftcellene. Da må pasientens egne hvite blodlegemer finne frem til AML-cellene, og her kan kjemokinene spille en vesentlig rolle.

Avhandlingen viser at nivåene av kjemokiner i blodet til pasienter med AML varierer og påvirkes av selve sykdommen i tillegg til alder, kjemoterapi og infeksjoner. Det er mulig å klassifisere AML-pasienter på grunnlag av kreftcellenes evne til frisettelse av kjemokiner i cellekultur. Kjemokinene kan også deles inn i undergrupper etter hvilke kjemokiner som hyppigere frisettes sammen.

Dendrittisk celle (DC) er en type celler som stimulerer målrettet immunrespons fra T-celler. Ved modning av AML-celler i retning av DC, frisettes kjemokiner som er kjent for å tiltrekke T-celler. Dyrkning av AML-celler med det nye medikamentet Pep005 fører til øket frisettelse av kjemokiner og kan forsterke et immunologisk angrep mot leukemiceller. Kartlegging av kjemokin-nettverket i akutt myelogen leukemi vil derfor være nyttig for utviklingen av nye behandlingsformer mot blodkreft.

Personalia:
Astrid Marta Olsnes (f. 1975) er født og oppvokst i Oslo. Hun tok medisinsk embetseksamen ved det Jagiellonske Universitetet i Krakow, Polen i 2000. Forskningsarbeidet ble utført i perioden 2004-2007, hvor hun var ansatt som fulltidsstipendiat ved Institutt for Indremedisin, Seksjon for Hematologi, under veiledning av professor Øystein Bruserud og dr. Anita Ryningen. Prosjektet ble i hovedsak finansiert av Helse Vest. Hun er for tiden ansatt som assistentlege ved Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.06.2008, kl. 11:00, Armauer Hansens Auditorium, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Astrid Marta Olsnes, epost: astrid.olsnes@med.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side