Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Insomni - et problem både natt og dag

Siri Omvik   
Siri Omvik disputerer 10. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Insomnia - a Night and Day Problem”.

Søvnløshet rammer de fleste en gang i blant, men som oftest bare som et forbigående problem. Noen utvikler dessverre mer langvarige søvnvansker, og rundt ti prosent har problemer som er alvorlige nok til at det kan kalles for en insomni lidelse. Insomni er definert ved at man har gjentatte innsovnings- eller oppvåkningsvansker som påvirker dagliglivet på en negativ måte.

Siri Omvik har i samarbeid med Søvnforskningsgruppen ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, gjennomført tre studier som omhandler søvnløshet. En av disse er en eksperimentell studie av om en tendens til bekymring er en sårbarhetsfaktor for å utvikle insomni. I tillegg er det en epidemiologisk studie av hvor vanlig det er å bruke sovemidler og ikke-medikamentell behandling for søvnløshet i Norge, og en sammenlignende studie av hvordan psykologisk behandling og sovemidler påvirker dagtidsfungeringen til pasienter med insomni.

Undersøkelsesresultatene tyder på at bekymring kan være både en risikofaktor for og en konsekvens av søvnløshet, men flere studier av sårbarhetsfaktorer for insomni trengs. Den epidemiologiske studien viste at et stort antall av den norske befolkningen har brukt (19 %) eller bruker (8 %) sovemidler. Selv om et flertall ville foretrekke ikke- medikamentelle behandlingsalternativer, hadde svært få blitt tilbudt dette. Behandlingsstudien viste at dagtidsfungeringen til pasientene forbedret seg relativt lite til tross for at det var omfattende forbedringene i søvnen som følge av den psykologiske behandlingen. Dette tyder på at sammenhengen mellom søvn og dagtidsfungering hos denne pasientgruppen er kompleks, noe det må tas høyde for i målingsmetoder og modeller for insomni.

Avhandlingen utgår fra Søvnforskningsgruppen som er en del av ”Bergen group for treatment research” ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Personalia:
Siri Omvik er født i 1976 og oppvokst i Bergen. Hun er cand. psychol. fra Universitet i Bergen, 2003, og har i perioden 2003-2008 arbeidet som doktorgradsstipendiat ved Psykologisk fakultet, Universitet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.12.2008, kl. 18:15. Oppgitt emne: Should insomnia be regarded as an important health concern or just a troublesome symptom?
Sted: Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1.etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.12.2008, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1.etg

Kontaktpersoner:
Siri Omvik, tlf.: 934 95 056, epost: siri.omvik@psykp.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side