Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Inghild Karlsens multimediaprosjekter

Susanne Rajka   
Susanne Rajka disputerer 13. juni for dr. philos-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Billedkunstneren Inghild Karlsens multimediaprosjekter 1979-1999”

Studiet retter søkelyset mot de mest karakteristiske verk til Inghild Karlsen (født i Tromsø i 1952) mellom 1979, da hennes første arbeider ble vist, og frem til Festspillutstillingen i Bergen i 1999. I denne sammenheng ble det gjort undersøkelser om hennes utstillinger og performative prosjekter vist forskjellige steder i Norge, og også blant annet i New York, Kyoto, Berlin og São Paulo. Flertallet av disse verkene prøver å gi et visuelt uttrykk for flere av vår tids grunnleggende samfunnsproblemer, som setter forskjellene mellom menneskenes forhold til egne situasjoner og omgivelser i relieff. Karlsens arbeider, som har postmoderne trekk, skaper dialog mellom den tradisjonelle kunsten og kunstbegrepet i et utvidet kunstfelt. De setter gjennomsnittsmenneskets estetiske behov i fokus og tilbyr refleksjoner over de etablerte kvinnerollene. Avhandlingen drøfter også hvordan Karlsens installasjoner, performancer og forestillinger ofte kan bære spor av det fraværende, som kan være av større betydning enn det tilstedværende. Det argumenteres for at Karlsens mangslungne materialer, objekter og uttrykksformer ikke bare har assosiasjonsskapende karakter, men også en bevegelig struktur.

Personalia:
Susanne Rajka er født i Budapest og bodde først lengre tid i Sverige. Hun tok mag. art.-graden i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo i 1991. Rajka har arbeidet som utstillingskurator og kunstkritiker, og hun foreleste og var sensor ved UiO fra 1995 til 2003. Fra 1988 til 1997 var hun (museumsadjunkt) museumslektor ved Henie-Onstad Kunstsenter. Fra 1998 er hun ansatt som førstelektor ved Høgskolen i Oslo, avdeling for estetiske fag.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.06.2008, kl. 09:30, Stort auditorium, Studentsenteret, Parkveien 1

Kontaktpersoner:
Susanne Rajka, tlf. 900 30 786, epost: Susanne.Rajka@est.hio.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side