Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Genduplisering og -evolusjon

Shruti Rastogi   
Shruti Rastogi disputerer 30. mai for PhD- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Understanding protein evolution with structural models"

Avhandlingen omfatter studier på gen-nivå av evolusjonen fra encellede bakterier til høyerestående organismer med mange celler. Rastogi har spesielt fokusert på rollen kopiering av gener har spilt i den ekspansjonen og diversifiseringen av gen-familier som har funnet sted. Som en del av studien har hun utviklet nye modeller som gjør det mulig å studere betydningen av populasjonstørrelse, mutasjoner og seleksjon når det gjelder fiksering av gener som har tilegnet seg nye funksjoner i løpet av en evolusjonær prosess som har ledet til et øket antall gener.

Shruti Rastogi startet PhD studiet i februar 2005 og har vært knyttet til Computational Biology Unit (Avdeling for Beregningsvitenskap, Unifob) og Institutt for Informatikk.

Personalia:
Shruti Rastogi ble født i oktober 1976 i Lucknow i India. Hun flyttet til Sverige i 2003 for å ta en mastergrad ved Chalmers Universitet i Gøteborg. I 2004 flyttet hun til Norge og gjorde en del av sitt masterarbeide i Bergen før hun påbegynte PhD studiet i 2005.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.05.2008, kl. 10:15, Store Auditorium 2144 i Høyteknologisenteret i Bergen

Kontaktpersoner:
Shruti Rastogi, tlf 94894915, epost: shruti.rastogi@bccs.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side