Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kjønnshormoner hos kvinner, kroppsvekt og lungehelse

Francisco Gómez Real   
Francisco Gómez Real disputerer 24. oktober 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Hormonal status in women and asthma, allergy and lung function. Results from population-based studies concerning menstrual irregularity, menopausal transition, hormonal replacement therapy and body mass index.”

Astma er en vanlig kronisk sykdom som affiserer ca. en sjettedel av befolkningen. Årsaken er for det meste ukjent. Vi vet en del om utløsende faktorer for astma, for eksempel allergener. Men det er ikke alle som får astma i kontakt med allergener: en trenger et individuelt anlegg eller predisposisjon for å få astma. Kan kvinnelige kjønnshormoner ha noe å gjøre med denne individuelle predisposisjonen? Og er kjønnshormoner i det hele tatt viktige for lungehelsen hos kvinner? Disse spørsmålene har vært vanskelig å besvare, siden kjønnshormonene varierer betydelig med alder, svangerskap, amming, overgangsalderen og om menstruasjon er regelmessig eller ikke, samt fase av menstruasjonssyklus og om kvinnen får tilskudd av hormonpreparater. I tillegg er trolig kvinnens vekt betydningsfull for lungehelsen.

Denne studien hadde som mål om å besvare følgende: Hvordan er lungehelse hos kvinner med uregelmessig menstruasjon i fruktbar alder? Hvordan påvirker overgangsalderen lungehelsen? Spiller kroppsvekten noen rolle i dette? Real har i sitt doktorgradsarbeid besvart disse spørsmålene med å ta i betraktning samspillet mellom kjønnshormoner og kroppsvekt.
Studien viste at kvinner med uregelmessig menstruasjon i fruktbar alder har mer astma, mer allergi og lavere lungefunksjon. Videre, at kvinner etter overgangsalderen også har mer astma og lavere lungefunksjon. Overvektige kvinner hadde i utgangspunktet mer astma og lavere lungefunksjon enn normalvektige. Slanke kvinner får spesielt mye lungeplager i forbindelse med overgangsalderen eller ved bruk av hormoner. Den gode nyheten er at kvinner med normal vekt har den beste lungefunksjonen i fruktbar alder og at de unngår økningen av lungeplager i overgangsalderen.
To store befolkningsundersøkelser, en nordisk-baltisk og en europeisk, er utgangspunktet for denne studien. Bergen har vært representant for Norge, med ca. 2500 deltakere, både menn og kvinner. Studiene er støttet av Norges forskningsråd og har også fått EU-midler.

Avhandlingen utgår fra Instituttene for indremedisin og klinisk medisin, UiB. Hovedveileder har vært professor Ernst Omenaas som også er leder for Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest.

Personalia:
Francisco Gómez Real, født i 1959 i Spania og bosatt i Bergen, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, arbeider som overlege ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus, Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.10.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”The metabolic syndrome- Implications for cardio-respiratory health”
Sted: Auditorium 2, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Jonas Lies Vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.10.2008, kl. 10:15, Auditorium, Kvinneklinikken i Bergen.

Kontaktpersoner:
Francisco Gómez Real, tlf. 55 31 10 62 / 915 611 46, epost: francisco.real@med.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side