Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvordan oppmerksomheten velger mellom samtidige lyder

Bjørn Sætrevik   
Bjørn Sætrevik disputerer 27. mai 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Cognitive control in auditory processing”

Vi har alltid en rekke inntrykk tilgjengelig rundt oss, men hjernen har bare kapasitet til å bearbeide et fåtall av dem, og vi er derfor til enhver tid bare klar over en liten del av våre omgivelser. En utfordring for kognitiv nevrovitenskap ligger i å avdekke hvordan oppmerksomheten styres slik at noen signaler når bevisstheten, mens andre signaler ikke gjør det. Viktige spørsmål her er om oppmerksomheten styres ved å fokusere på det som er viktig eller ved å ignorere det som ikke er viktig, og hvilke deler av hjernen som er involvert i disse prosessene.

I sitt PhD-arbeid har Bjørn Sætrevik vist at dersom en stavelse først har blitt ignorert, er stavelsen vanskeligere å bli oppmerksom på når stavelsen like etterpå presenteres i ett øre, samtidig som en annen stavelse presenteres i det andre øret. I en første artikkel ble det vist at dette er tilfelle enten den ignorerte første stavelsen er presentert som lyd eller som tekst på en skjerm. En andre artikkel viste at oppmerksomhetseffekten av nettopp å ha ignorert en stavelse kan sammenstilles med effekten når en viljestyrt retter oppmerksomheten mot venstre eller høyre øre. I en tredje artikkel ble en hjerneavbildningsteknikk (fMRI) benyttet som viser hvilke deler av hjernen som er mer aktiv når et stavelsespar inneholder gjentagelsen av en ignorert stavelse, sammenlignet med når et stavelsespar ikke inneholder en ignorert stavelse.

Resultatene forklares ved å anta at når hjernen bearbeider informasjon har dette en effekt som varer over tid. Dersom en først ser bort fra en stavelse er det vanskeligere å fokusere på den samme stavelsen når den gjentas like etterpå. Funnene i avhandlingen tyder derfor på at hjernen bør sees på som et dynamisk system hvor den informasjonsbearbeidingen som gjøres på et gitt tidspunkt påvirkes av den informasjonsbearbeidingen som er gjort like før. Avhandlingen viser videre at det å ignorere irrelevant informasjon er viktig for styringen av oppmerksomheten, og viser hvilke deler av hjernen som er involvert i slik bearbeiding. Det eksperimentelle oppsettet som er brukt kan videreutvikles til en enkelt administrert klinisk test for oppmerksomhetsvansker hos personer som vanskelig lar seg teste med eksisterende tester.

Personalia:
Bjørn Sætrevik er født i 1976 og har vokst opp i Kopervik på Karmøy. Han er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. Arbeidet med doktorgraden har blitt gjort i forskningsgruppene ”Bergen fMRI Group” og ”Cognitive Neuroscience Group” med professor Kenneth Hugdahl som veileder. Arbeidet har vært finansiert fra den tyske vitenskapelige stiftelsen ”Alfried Krupp Wissenschaftskolleg, Greifswald”.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.05.2008, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Cognitive neuroscience of attention: Attentional domains and the use of dichotic listening."
Sted: Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1.etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.05.2008, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1 etg.

Kontaktpersoner:
Bjørn Sætrevik, tlf: 99 31 65 88, epost: bjorn.satrevik@psybp.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side