Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Cellesignalisering i utvikling av sjøanemoner

Michael Saina   
Michael Saina disputerer 7. november 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"The role of TGF-β signaling in early development of the sea anemone Nematostella vectensis"

Dyrenes kropp består av tusenvis til billioner av celler. Prosessen hvor disse cellene kommuniserer med hverandre for å gi en felles reaksjon blir kalt cellesignalisering. Det betyr at en celle utskiller et spesielt protein (signalmolekyl), som binder seg til reseptorer på overflaten av en annen celle og bestemmer hvilke gener som skal slås av og på i cellen. I høyerestående dyr er mange forskjellige signalveier blitt identifisert. En av de best forståtte signalveier er Transforming growth factor β (TGF-β) signalvei. TGF-β proteiner er involvert i mange forskjellige prosesser i mennesker og andre høyerestående dyrs utvikling, bl.a. kroppsakse- og neversystemutvikling, sårhelbredelse og kontroll av muskelstørrelse. I menneskets genom er det funnet 40 forskjellige TGF-β gener, men bare 7 i Banafluen Drosophila melanogaster.

Sjøanemoner blir ofte beskrevet som enkle dyr, fordi de har en enklere kroppsarkitektur enn høyerestående dyr; de har bare to ”germ layers” (høyerestående dyr har tre), består av færre celletyper, har bare en kroppsåpning, og viser en nesten radial symmetrisk arkitektur. Sjøanemonen og høyerestående dyr (f.eks mennesker) hadde sin siste felles stamfar for mer enn 600 millioner år siden, derfor er det en viktig modell å undersøke evolusjonsopprinnelsen av for eksempel cellesignalisering.

I denne avhandlingen kan det vises at Nematostella bærer 6 TGF-β gener i sitt genom. Dette indikerer at den siste felles stamfar til anemoner og høyerestående dyr allerede inneholdt et sofistikert og variert sett med signalmolekyler. Flere av de TGF-β genene som er ansvarlig for dannelsen av dorso-ventral aksen i høyerestående dyr, er uttrykt asymmetrisk i sjøanemonen så vel som i høyerestående dyr.

I avhandlingen ble flere av TGF-β signalvei-genene slått av i anemone foster, og det viser seg at de spiller en rolle i dannelsen av den andre kroppsaksen til anemonen. Til tross for denne funksjonelle likheten konkluderer vi ikke med at den andre kroppsaksen til anemoner og høyerestående dyr har felles opprinnelse. Dette fordi vi ser betydelige forskjeller i arbeidsmekanismen til TGF-β signalveien i anemoner sammenlignet med i høyerestående dyr. Vi vil likevel konkludere med at selve signalveien var til stede i anemoner og høyerestående dyrs felles stamfar, men ble valgt inn i begge linjene hver for seg for dannelsen av den andre kroppsaksen.

Personalia:
Michael Saina ble født i 1977 i Darmstadt, Tyskland. Han tok Diplomstudiet i Biologi ved Darmstadt Teknologi-Universitet i 2003. Fra 2004 til 2008 har han vært PhD-student ved Universitetet i Bergen på Sarssenteret for Marin Molekylærbiologi.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.11.2008, kl. 10:15, Stort Auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Michael Saina, epost: Michael.Saina@sars.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side