Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Variasjoner i Nord-Atlantiske stormbaner

Ivar A. Seierstad   
Ivar A. Seierstad disputerer 15. oktober for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"On the relationships between large scale flow patterns, storminess and a reduced Arctic sea-ice cover"

Atmosfæresirkulasjonen på våre breddegrader er karakterisert ved vestlig vind som øker i styrke fra bakken og opp til 10km der de sterke jetstrømmene befinner seg. Ser man på gjennomsnittsvinden over en årstid, finner man et tydelig storstilt vestavindsbelte som strekker seg rundt kloden ved midlere breddegrader. Studerer man derimot værkart, som er øyeblikksbilder av atmosfærens bevegelse, ser man et mer komplekst bilde der vestavindbeltet inneholder kortlivete fluktuasjoner som lavtrykk og høytrykk. Seierstad har i sin avhandling studert forholdet mellom den storstilte sirkulasjonen og kortlivete værvariasjoner. I ett av arbeidene har han brukt en matematisk metode for å beregne såkalte variasjonsmønstre og studert hvordan ulike kombinasjoner mellom to av disse kan brukes til å beskrive omlegginger i den storstilte sirkulasjonen og hvordan disse påvirker den ruten høy- og lavtrykk tar over Atlanterhavet.

Sjøisutbredelse og snødekke i Arktis påvirker også vindsystemene. Ett arbeid vurderer betydningen av et redusert sjøisdekke på vestavindsbeltet. For å undersøke dette er det blitt brukt en klimamodell til å simulere sirkulasjonen med en ny årstidsyklus av sjøisutbredelsen i Arktis. Denne modellen viser at et redusert sjøisdekke isolert sett kan svekke vestavindsbeltet særlig i overgangen mellom vinter og vår.

Nordområdene er også gjenstand for en studie av kaldluftsutbrudd. Dette er iskald, tørr, polar luft fra den arktiske isen som i perioder med nordavind blir trukket ut over det åpne havet, og intense temperaturforskjeller kan føre til dannelse av ekstremvær som polare lavtrykk og arktiske fronter. Slike kaldluftsutbrudd blir i dette arbeidet knyttet til styrken på vestavindsbeltet og den storstilte sirkulasjonen.

Personalia:
Ivar Ambjørn Seierstad er født i 1976 og oppvokst i Oslo. Han er utdannet cand.scient i meteorologi ved Universitetet i Bergen i 2002. Arbeidet er støttet av NFR gjennom prosjektet "The Scandianvian pattern - Low-frequency atmospheric variability and autumn/winter rainfall in Norway".

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.10.2008, kl. 10:15, Auditoriet, østfløyen, Geofysisk institutt, Allégt. 70

Kontaktpersoner:
Ivar A. Seierstad, tlf. 90 50 74 50, epost: ivar.seierstad@gfi.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side