Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Struktur og funksjon i stoffskifteenzym

Jessica Siltberg-Liberles   
Jessica Siltberg-Liberles disputerer fredag 7. november 2008 for PhD-graden med avhandlingen:

”Evolution of Structure and Function in Phenylalanine Hydroxylase with the Regulatory Properties in Sight”

Fenylalanin hydroksylase (FAH) er et stoffskifteenzym involvert i konverteringen av aminosyren fenylalanin til tyrosin. Hvis FAH ikke fungerer slik det skal på grunn av mutasjoner i genet som koder for det, observerer man økte nivåer av fenylalanin. Dette er knyttet til den arvelige stoffskiftesykdommen fenylketonuria. Enzymet er i samme familie som tyrosin hydroksylase og tryptofan hydroxylase, som er involvert i syntesen av viktige nevrotransmittere og implisert i viktige nevrologiske lidelser som Parkinsons sykdom.

Siltberg-Liberles har fokusert på de regulatoriske egenskapene hos FAH. Mammalsk FAH er et allosterisk enzym, som er positivt aktivert av sitt eget substrat fenylalanin i respons til opphøyde nivåer av denne aminosyren. Dette kan forårsake mental underutvikling dersom lidelsen ikke behandles. For å øke den nåværende forståelsen av FAH og fenylketonuria, er det avgjørende å forstå hvordan mammalsk FAH er regulert av sitt substrat. I dette arbeidet ble reguleringen av FAH undersøkt i en evolusjonær kontekst, med fokus på den såkalte regulatoriske modulen i FAH. I tillegg ble hele det mammalske enzymet sammenlignet med dets primitive slektninger i encellulare amøber og pluricellulare nematoder. Videre ble FAHs og dets genfamilies evolusjon studert ved molekylær evolusjon koblet til eksperimentell karakterisering av FAH fra en encellet eukaryot. Dette gjorde det mulig å identifisere de evolusjonære hendelsene i genfamilien.

I sum kaster disse studiene nytt lys over hvordan den regulatoriske modulen kan fungere i FAH og andre proteiner, samtidig som de kartlegger nye slektskapsforhold for denne funksjonelle modulen. Nye hypoteser er presentert med hensyn på hvordan responsen til høye konsentrasjoner av fenylalanin har blitt utviklet i mammalsk FAH, og dette gir verdifull innsikt i utviklingen av enzymers sofistikerte måter å opprettholde homeostasis.

Veileder for prosjektet er Prof. Aurora Martinez, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen.

Personalia:
Jessica Siltberg-Liberles er født i Sverige, 1973. Hun tok Mastergrad i biokjemi ved Universitetet i Stockholm, Sverige, i 2003. Siltberg-Liberles har hatt et forskningsopphold ved Universitetet i Wyoming, USA, som en del av sitt PhD-studie.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.11.2008, kl. 14:30. Oppgitt emne: From genotype to phenotype - expression mechanisms beyond the classical DNA - RNA - protein pathway
Sted: Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.11.2008, kl. 10:15, Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Jessica Siltberg-Liberles, epost: Jessica.Liberles@biomed.uib.no; jliberle@uwyo.edu
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side