Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Analyse av ekstreme hendelser i klimaforskning

Dag Johan Steinskog disputerer mandag 8. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Applications of extreme value theory in temperature records in Extra-tropical and Arctic regions”

Mange av de mest alvorlige konsekvensene ved klimaendringer er knyttet til endringer i omfanget av ekstreme hendelser. I dette arbeidet har ekstremverdimetodikk blitt utviklet for å analysere og modellere ekstreme klimahendelser. Avhandlingen er todelt, i en del hvor teori er utviklet og en del hvor teorien er anvendt.

Det er et behov for å ha et analyseverktøy til å beskrive fordelingen av ekstreme hendelser i romlige data. Steinskog har sett på ulike metoder for dette formålet. Metodenes egenskaper, feil, og forutsetningene de bygger på er gjennomgått. Avhandlingen gir derfor andre forskere et godt grunnlag for å velge metode når de skal studere fordeling av ekstreme hendelser i klima og værdata.

Metodene som er utviklet er anvendt på data fra Sentral-Europa og Arktis. Som eksempel kan nevnes at i 2003 var det en hetebølge i Sentral-Europa som fikk flere fatale konsekvenser som høyere dødelighet blant befolkningen. Analysen viser at en slik hendelse har en returperiode på ca 61 år med dagens klima. Videre er det påvist at hetebølger i Europa inntreffer samtidig med høyere temperaturer i Nord-Atlanteren. En tilvarende studie om smelteperioder i Arktis er også gjort.

Studiet har dessuten gitt større innblikk i hva som kontrollerer ekstreme hendelser og hvordan dette kan modelleres.

Personalia:
Dag Johan Steinskog er født i 1979, og oppvokst i Bjørkelangen, Akershus. Han fullførte hovedfag i statistikk ved Universitetet i Bergen i 2004, og startet med doktorgraden ved Nansensenteret for Miljø og Fjernmåling i 2005. Arbeidet er finansiert via EU-prosjektet ENSEMBLES.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.12.2008, kl. 13:15. Oppgitt emne: “Basic principles and methods in verification of weather forecast”
Sted: Nansensenteret, Thormøhlensgt. 47

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.12.2008, kl. 13.15, Nansensenteret, Thormøhlensgt. 47

Kontaktpersoner:
Dag Johan Steinskog, tlf. 41 31 80 84, epost: dagjs@nersc.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side