Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Søk etter sjeldne B-meson henfall

Liang Sun   
Liang Sun disputerer 14. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“The measurements on the branching fractions and asymmetries of B→Kℓ+ℓ- and B→K*ℓ+ℓ- decays”

Standardmodellen i partikkelfysikk kom i stand på begynnelsen av 1970-tallet som en oppsummering av en rekke teorier slik som foreningen av elektromagnetisme og den svake kjernekraften, og spontant symmetribrudd som opphav til partiklenes masse. Siden den ble formulert har standardmodellen vært i perfekt overensstemmelse med eksperimentene, og er allment akseptert som en meget suksessfull teori.

Men standardmodellen er likevel ikke en komplett teori. Gravitasjon er ikke inkludert, og det er også enkelte detaljer som ikke er på plass. En mer fundamental teori er påkrevet for å forklare fysiske fenomener som foregår ved veldig høye energier. For å undersøke fysikken ved slike høye energier må det lages gigantiske partikkelakseleratorer som kolliderer partikler med hastigheter like under lyshastigheten.

B-mesoners fysikk har vært et aktivt forskningsfelt siden slutten av 1980-tallet. En rekke viktige størrelser i partikkelfysikken kan måles nøyaktig i B-henfall. Blant de viktigste målingene er studien av materie-antimateriesymmetrien, som er en viktig nøkkel til å forklare hvorfor det er mye mer materie enn antimaterie i universet. BaBar-eksperimentet ved Stanford Linear Accelerator Center i California ble startet i slutten av 1999 for å studere materie-antimateriesymmetrien ved å måle det som kalles CP-brudd.

Ved å kollidere elektroner og positroner med høy energi har BaBar-eksperimentet "fotografert" omkring
400 millioner 3.0-par siden eksperimentet startet. Denne avhandlingen gir en oversikt over målinger gjort på de sjeldne henfallene B→Kℓ+ℓ- og B→K*ℓ+ℓ- basert på 384 millioner 3.0-par. Her er ℓ+ℓ- enten e+e- eller μ+μ-. Disse henfallene har svært liten sansynlighet for å skje ifølge standardmodellen, og dette gjør at ny fysikk vil kunne ha spesielt stor betydning her. Målingene inkluderer henfallsbrøker, direkte CP, leptontype, isospinn og vinkelasymmetrier i henfallene.

Resultatene er sammenlignet med forutsigelsene fra standardmodellen og fra noen modeller med ny fysikk. Målingene viser generelt bra overenstemmelse med standardmodellen. Noen få hint om ny fysikk er også diskutert.

Personalia:
Liang Sun er født i 1982 og oppvokst i Huangmei, Hubei, Kina. Han er utdannet M.Sc i fysikk ved Huazhong Normal University, Kina i 2005, og har siden jobbet med doktorgraden ved Institutt for Fysikk og Teknologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.11.2008, kl. 10:15, Aud. 3, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Liang Sun, tlf. 5558 2775, epost: liang@ift.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side