Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Små molekylers bevegelse

Ingrid Sundvor   
Ingrid Sundvor disputerer fredag 14. mars for PhD.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlinga:

”Studies of the Dynamics of Small Molecules in Strong Fields”

Atomene er byggesteinene i vanlig materie og det minste molekylet er ionisert Hydrogen, H2+, som har 2 protoner/kjerner og bare et elektron. For å beskrive verden på dette størrelsesnivået er det kvantemekanikken som gjelder. Ved å kollidere to partikler mot hverandre eller sende laserlys mot en partikkel kan man hente informasjon om hvordan denne kvanteverdenen fungerer. Med dagens laserteknologi har man nå store variasjonsmuligheter i styrke, farge (frekvens) og lengde på laserpulser noe som gir fremtidsutsikter til å kunne aktivt manipulere og kontrollere atomer og molekyler på et helt nytt og fundamentalt plan - f.eks snakker man om å lage kvantekomputere. Teoretiske modeller trengs for å kunne forutse og forstå hvordan atomer og molekyler reagerer/ beveger seg i slike vekselvirkningsitiuasjoner. En mulig reaksjon er f.eks at et elektron blir revet vekk fra molekylet/atomet, dette er det vi kaller ionisasjon.

I avhandlinga er mange ulike metoder blitt brukt for å beregne molekylers vekselvirkning under partikkelkollisjoner og i laserlys. Teoretiske beregninger av partikkelbevegelse og prosesser, selv i små partikkelsystem, er veldig komplekse problemer og man trenger å foreta tilnærminger og antakelser. En atomkjerne er i størreselesorden tusen ganger tyngre enn et elektron og vil reagere ulikt på ytre forstyrrelser/krefter. Derfor kan man for H2+ oftest anta at kjernene ligger tilnærmet i ro og man kan konsentrere seg om å beregne bevegelsen til elektronet. Det er funnet at kjernenes bevegelser i H2+ allikevel har effekt på ionisasjonsprosessen ved visse laser kvalifikasjoner og at kjernene må inkluderes i beregningene selv om man i utgangspunktet ville trodd at å anta dem som ubevegelige burde holde.

Orienteringen av molekylet H2+ i forhold til en kolliderende partikkel er vært studert og man har sett at farten til den innkommende partikkelen kan avgjøre for hvilken orientering som gir mest ionisering. Det er også jobbet med å studere oppførselen til to kjerner som holdes sammen ved hjelp av ekstremt sterke lasere.

Personalia:
Ingrid Sundvor er født i 1976 og vokste opp i Skien. Hun ble Cand.scient. ved Universitetet i Bergen i 2002 og startet sin PhD i 2003 ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen. Arbeidet er gjordt under cotutelle med Laboratoire de Chimie Physique, Matière et Rayonnement, UPMC,.Paris.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.03.2008, kl. 13:15, Auditorium 2, Realfagsbygget, Allegt 41

Kontaktpersoner:
Ingrid Sundvor, epost: Ingrid.Sundvor@student.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side