Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Keisersnitt - årsaker og konsekvenser

Mette Christophersen Tollånes   
Mette Christophersen Tollånes disputerer 24. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Caesarean section; indications and consequences”.

Den økende bruk av keisersnitt ved fødsel er bakgrunnen for en omfattende debatt med sterkt engasjement både fra fagfolk og andre. Debatten pågår lokalt, nasjonalt og globalt. Siden Medisinsk fødselsregister ble opprettet i 1967, har forekomsten av keisersnitt i Norge økt fra 1,8 % i 1967 til 16,4 % i 2006. Målet med avhandlingen var todelt; å studere utvalgte mulige langtidskonsekvenser av inngrepet både for mor og barn, samt å undersøke aspekter knyttet til årsaker til økningen av forekomsten av keisersnitt. Datagrunnlaget var hovedsaklig fra Medisinsk fødselsregister.

Keisersnitt reduserte sannsynligheten for at en kvinne fikk et nytt barn på et senere tidspunkt, og funnene tyder på at det var foreldrenes eget valg å unngå flere svangerskap. Dersom kvinnen ble gravid på nytt, var det også en betydelig høyere risiko for at det skulle oppstå potensielt alvorlige komplikasjoner under dette svangerskapet (blant annet problemer med morkaken). Barn født med keisersnitt hadde en moderat økt risiko for å utvikle alvorlig astma sammenlignet med andre barn.

Kvinner med lav utdannelse hadde oftere keisersnitt enn kvinner med høy utdannelse, og forskjellene økte over tid. Dette kan skyldes at kvinner med lav utdannelse oftere har kompliserte svangerskap, men funnene tyder også på at disse kvinnene oftere får keisersnitt uten medisinsk årsak. Det ble funnet en opphopning av keisersnitt i enkelte familier. Antageligvis skyldes dette ikke bare en ren biologisk arvelighet av årsaker til keisersnitt, der tilstander som for eksempel seteleie og for tidlig fødsel går i arv. ”Sosial arv” av holdninger kan også være medvirkende.

Avhandlingen utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag og Medisinsk fødselsregister, og arbeidet ble finansiert av Norges forskningsråd. Professor Lorentz M Irgens og Professor Anne Kjersti Daltveit har vært veiledere.

Personalia:
Mette Christophersen Tollånes er født i 1973 og oppvokst i Oslo. Hun avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2002. Etter turnustjeneste i Mo i Rana og Bergen, begynte hun i 2005 på doktorgradsprosjektet ved Medisinsk fødselsregister og Seksjon for epidemiologi og medisinsk statistikk, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.06.2008, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Mette Christophersen Tollånes, epost: Mette.Tollanes@isf.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side