Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Utviklingen av Håsteinen sedimentbasseng

Vegard V. Vetti   
Vegard V. Vetti disputerer 30. mai for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Structural development of the Håsteinen Devonian Massif, its Caledonian substrate and the subjacent Nordfjord–Sogn Detachment Zone – a contribution to the understanding of Caledonian contraction and Devonian extension in West Norway”

Da kontinentplatene Amerika/Grønland og Norge/Baltika kolliderte i silur- og devontiden for 425–400 millioner år (Ma) siden, fikk vi dannet Den kaledonske fjellkjede. Opprinnelig lignet denne på dagens Himalaya, men bare rester gjenfinnes i Norge i dag.

Da platene for 400 Ma siden begynte å bevege seg bort fra hverandre igjen, fikk vi dannet en nord–sør-gående og vestoverhellende bevegelsessone gjennom fjellkjeden og jordskorpen, den såkalte Nordfjord–Sognforkastningssonen (NSFS) som bukter seg sørover fra Nordfjord/Hyenfjorden til Hyllestad/Sognesjøen. Området vest for sonen sank gradvis ned, og elver transporterte sedimenter til fire devonbassenger der. Ett av disse var Håsteinen devonbasseng, som mottok 10 km sedimenter.

Avhandlingen gir en bred, litteraturbasert gjennomgang av geologien mellom Sogn og Molde. Avhandlingens egne data er basert på strukturgeologisk kartlegging og analyse av et området sør for Eikefjord i Flora kommune, Sunnfjord. Studieområdet domineres av de devonske sedimentene i Håsteinenbassenget, som består av forsteinet, elvetransportert grus og stein (konglomerat) og sand – rester av et opprinnelig større sedimentbasseng. I dag danner disse sedimentene det nesten 1000 m høye fjellmassivet Håsteinen. I nivået under denne enheten finnes bergarter bestående av silurske havbunnssedimenter, og nederst finner vi grunnfjellsgneiser.

Doktorarbeidet har gitt ny kunnskap om den generelle geologiske utviklingen i studieområdet og i Sunnfjord. Særlig har studien gitt ny kunnskap om de strukturelle prosesser som har kontrollert dannelsen av, og sedimentasjonen i Håsteinen devonbasseng, samt om samspillet mellom disse prosessene og bevegelsene langs NSFS. Dannelsen av Håsteinenbassenget blir i avhandlingen forklart vha. en nyutviklet modell som er framstilt numerisk.

Personalia:
Vegard V. Vetti er født i 1960 og oppvokst i Bergen. Han fikk cand.scient.-status i 1996, og har under arbeidet med doktorgraden vært knyttet til Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen. Siden 2006 har han vært ansatt i Odin Petroleum AS.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.05.2008, kl. 11:15, Aud. 5, Realfagbygget 3. etg., Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Vegard V. Vetti, tlf. 55 58 36 00, mob: 411 08 642, epost: vegard.vetti@geo.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side