Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nasjonalisme og revolusjon i Sudan

Elena Vezzadini   
Elena Vezzadini disputerer fredag 13. juni for PhD-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

“The 1924 Revolution; hegemony, nationalism and resistance in the colonial Sudan”

Sudan var Anglo - Egyptisk koloni fra 1898. Flere regionale opprør fant sted i tiden etter. Revolusjonen i 1924 representerte imidlertid noe nytt; dette var det første sudanske opprøret der nasjonalistisk ideologi ble brukt bevisst for å oppnå politiske mål. Bevegelsen som var ansvarlig for revolusjonen, den såkalte “White Flag League”, ble ledet av en gruppe sudanere av variert etnisk og sosial bakgrunn. Dette bidro til å gjøre det mulig å spre revolusjonen til hele Sudan, og å nå forskjellige sosiale lag og etniske grupper, både i de urbane sentrene og i rurale strøk. Kolonimakten svarte med arresteringen av de ledende medlemmene av ”White Flag”-bevegelsen, noe som førte til fredelige sudanske demonstrasjoner. Spenningen nådde sitt klimaks med drapet på Lee Stack, Guvernør - General og øverste leder i Sudan, i Kairo 19. november 1924, og det berømte ”Allensby - ultimatumet”, som i realiteten betydde slutten for egyptisk politisk tilstedeværelse i Sudan de neste to tiårene. Siden nasjonalistene regnet med egyptisk støtte reagerte de med å organisere et mytteri i den 11. Sudanske bataljon av den Egyptiske hær, som ble stoppet på blodig vis. Denne hendelsen markerer slutten for 1924-revolusjonen.

Revolusjonen i 1924 har til nå blitt sett på som en mindre episode i sudansk historie. Nasjonalistene krevde samlingen av Nil-dalen under den egyptiske kronen. Dette har gitt grunnlag for å tenke at egypterne stod bak revolusjonen, mens den nasjonale bevegelsen kun er blitt sett som et ledd i et politisk spill mellom Egypt og England. Avhandlingen utfordrer denne fortolkningen. Selv om Egypt skulle ha spilt en rolle i organiseringen av ”White Flag”-bevegelsen, noe dette forskningsarbeidet ikke har gitt grunnlag for å tro, ville dette allikevel ikke forklare hvorfor tusenvis av mennesker støttet bevegelsen og tok til gatene for å demonstrere.

Revolusjonen i 1924 var et forsøk, av en gruppe nasjonalister, på å få til et radikalt politisk maktskifte. Tradisjonelt maktesløse mennesker, som lønnsarbeidere og frigjorte slaver, ble gitt nøkkelposisjoner i den nasjonale bevegelsen. Når revolusjonen mislyktes var det ikke bare en elite av ledere som led et nederlag, men også ideen som lå bak bevegelsen, om en mulighet for et samlet Sudan, hvor det nasjonale prosjektet var inkluderende overfor hele samfunnet, uavhengig av de enkelte medlemmenes status, opprinnelse eller religion.

Personalia:
Elena Vezzadini er født i 1978 i Bologna, Italia. Hun har bachelorgrad i fransk litteratur og master i afrikansk frankofon litteratur fra Université d’Arras i Frankrike, bachelorgrad og master i moderne historie med fokus på Afrika, fra Università di Bologna. Hun kom til Bergen i 2002 og ble ansatt som doktorgradsstipendiat ved Historisk Institutt, Universitetet i Bergen, under veiledning av prof. Anders Bjørkelo, forskningskoordinator ved Senter for Midtøsten og islamske studier. Hun er ansatt som universitetslektor for å undervise i Midtøsten-programmet ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap høsten 2008.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.06.2008, kl. 16:30. Oppgitt emne: "Sudanese-Egyptian relations during the Condominium. The second Turkiyya?"
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.06.2008, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Elena Vezzadini, tlf: 55 582989, epost: Elena.Vezzadini@smi.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side