Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kulturforskjeller i fagspråk

Eva Thue Vold   
Eva Thue Vold disputerer fredag 8. februar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Modalité épistémique et discours scientifique. Une étude contrastive des modalisateurs épistémiques dans des articles de recherche français, norvégiens et anglais en linguistique et médecine."

Avhandlingens tema er kulturelle forskjeller når det gjelder bruk av garderinger (uttrykk som kanskje, ser ut til o.l.) i fagspråktekster. Slike uttrykk regnes som et karakteristisk trekk ved vitenskapelig språkbruk og er et viktig språklig virkemiddel forskerforfattere kan benytte seg av for å oppfylle sjangerkravene til vitenskapelig skriving.

Avhandlingen viser at det er viktige forskjeller mellom ulike språk når det gjelder hyppigheten av slike uttrykk. I engelsk og norsk fagspråk brukes slike uttrykk langt oftere enn i fransk. Mellom ulike fagfelt er det forskjeller i de retoriske og pragmatiske funksjonene disse uttrykkene fyller i teksten. Resultatene bygger på analyser av vitenskapelig artikler skrevet på norsk, fransk og engelsk og hentet fra fagfeltene medisin og språkvitenskap.

Personalia:
Eva Thue Vold (f. 1977) er oppvokst i Moss. Hun er utdannet cand.philol. fra Universitetet i Bergen med fransk som hovedfag (2001). Siden 2003 har hun vært ansatt som stipendiat ved UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.02.2008, kl. 09:30, Aud. 4, Dragefjellet skole (Jussbygget).

Kontaktpersoner:
Eva Thue Vold, tlf. 480 99 164, epost: Eva.Vold@if.uib.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side