Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny signalvei i humane blodplater

Marta Vorland   
Marta Vorland disputerer fredag 30. mai for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Phospholipase D in human blood platelets”

Blodplater (trombocytter) har sin hovedfunksjon i den normale koagulasjonsprosessen, men de spiller også en viktige roller i mange av hjerte-kar-sykdommene (infarkt, slag) og i immunforsvaret. De kan aktiveres av en rekke fysiologiske stoffer, fremmede overflater (glass, plastikk, gassbobler osv.) og av forandringer i omgivelsene slik som trykk og blodstrømningshastigheten. Denne aktiveringen fører til at platene kleber seg til karveggen, dens underliggende vev og til hverandre samtidig som de sekreterer mange bioaktive stoffer og syntetiserer lokale hormoner som er viktige for koagulasjonsprossesen. Det er stor interesse for å forstå mekanismene for denne aktiveringsprosessen for å kunne utvikle medikamenter som motvirker plateaktivering, og dermed motvirke infarkt og slag. Noen deler av aktiveringsmekanismen er klarlagt, men svært mye er fremdeles uoppklart. Det er for eksempel vist at når plater aktiveres med trombin (en kraftig fysiologisk aktivator) så stimuleres enzymet fosfolipase D (PLD) i platene sekunder etter trombintilsetning, men ingen vet om eller hvordan dette enzymet virker i signalomformingen i plater. PLD er imidlertid involvert i vekstkontroll, vesikkeltransport og en rekke andre funksjoner i andre celler. PLD spalter glyserofosfolipider til fosfatidsyre og en alkohol (cholin, etanolamin), hvor fosfatidsyre er et bioaktivtlipid som tenkes å føre signalet videre.

Vorland har undersøkt aktiveringsmekanismen for PLD i trombinstimulerte blodplater. Avhandling viser at blodplater inneholder begge formene av PLD enzymet (PLD1 og 2) som hurtig lokaliserer til cellemembran området når trombin tilsettes. Trombinaktivering er avhengig av kalsium- og autokrinstimulering. PLD inhiberes av kjente plateinhibitorer noe som igjen indikerer at PLD er viktig i aktiveringsprosessen av blodplater. Avhandlingen gir økt innsikt i aktiveringsmekanismen for PLD og viser nye signalveier i plater noe som igjen kan bidra til utvikling av nye typer av antiplateaktiverende medikamenter.

Personalia:
Marta Vorland er født i 1973 og oppvokst i Bergen. Hun er utdannet Cand. Scient i molekylærbiologi ved Institutt for Molekylærbiologi og Institutt for Biokjemi og Molekylærbiologi, UiB 2000. I perioden 2001-2006 var hun ansatt som doktorgradsstipendiat ved Institutt for Biomedisin, seksjon for biokjemi og molekylærbiologi, under veiledning av Prof. Holm Holmsen finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelse (Hjerte og karrådet) og Det medisinske fakultet. Hun er nå ansatt ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitets sykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.05.2008, kl. 10:15, Auditorium 2 i Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Jonas Liesvei 91, Bergen.

Kontaktpersoner:
Marta Vorland, epost: marta.vorland@helse-bergen.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side